Wyniki potrzebne na wczoraj

Naszym Klientom zapewniamy nie tylko profesjonalizm, ale i elastyczność, realizując wybrane typy i zestawy badań w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia detali oraz zamówienia.

Czasami badania nieustalone wcześniej jako ekspresowe, stają się takimi, a nasza szybka reakcja na pilną potrzebę Klienta jest możliwa dzięki wysokim kwalifikacjom i sprawnej organizacji. Tak też było w tym przypadku.

Do  Laboratorium dostarczona została stalowa pokrywa z przygrzanymi do niej pinami. Zamawiający miał problem z ustaleniem przyczyny odrywania tych pinów od pokrywy przy montażu do niej innych elementów. Klientowi zależało bardzo na czasie – już następnego dnia, konieczna była chociaż wstępna odpowiedź na problem.

Prace ruszyły natychmiastowo – pobranie próbek do badań, wykonanie zgładów metalograficznych i pierwsze zdjęcia mikroskopowe połączenia wykonaliśmy do końca dnia. Pierwszą rzeczą z rana, na prośbę Klienta, było wykonanie raportu wstępnego, pokazującego najbardziej prawdopodobną przyczynę problemu. Powstałe w zgrzeinach niezgodności wynikały najpewniej ze zbyt niskich parametrów zgrzewania. Raport wstępny zawierał również dowody na poparcie tej tezy w postaci wspomnianych zdjęć mikroskopowych. Wstępne informacje pozwoliły Zamawiającemu na przedstawienie przyczyny problemów na jego spotkaniu, a my zajęliśmy się w tym czasie oceną mikrostruktury i dokładnym potwierdzeniem przyczyny problemów z oderwaniami pinów przy montażu.

Sprawozdanie ostateczne powstało w niecałe trzy dni, znalazł się w nim już cały komplet badań, komentarze, wnioski i interpretacje.