Inne projekty

Od początku swojej historii laboratorium Machinefish Materials&Technologies zainteresowane jest działalnością badawczą i rozwojową, ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie swojego know-how oraz systematyczny rozwój i partnerską współpracę.

Zrealizowaliśmy projekt:

„Wzrost konkurencyjności Machinefish z Wrocławia dzięki zakupieniu systemu stołowego skaningowego mikroskopu elektronowego oraz poszerzeniu oferty o 1 nową usługę i 3 ulepszone.”

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa. Cele szczegółowe: wdrożenie innowacji procesowej nie znanej i niestosowanej w Polsce, wdrożenie 1 nowej usługi (innowacji produktowej nieznanej i niestosowanej w Polsce) oraz 3 ulepszonych usług oraz zwiększenie zatrudnienia.

Planowane efekty (wprowadzone innowacje):

Wprowadzenie nowej usługi (badanie czystości technicznej wraz z analizą składu chemicznego) i 3 ulepszonych usług (badanie morfologii i mikrostruktury, w tym badanie fraktograficzne, badanie składu chemicznego, mikroanaliza składu chemicznego metodą EDS/EDX) oraz wprowadzenie innowacji procesowej (zaprojektowanie procesu przeprowadzania badania, że możliwe jest określenie nie tylko ilości i wielkości cząstek ale też składu chemicznego, a tym samym zidentyfikowanie powstania miejsca zanieczyszczenia

Całkowita wartość projektu: 799 500,00

Wkład UE: 274 500,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zrealizowaliśmy projekt:

„Rozwój przedsiębiorstwa Machinefish poprzez inwestycje innowacyjne”

Celem głównym realizacji projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności Wnioskodawcy i rozszerzenie działalności bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt zakłada również zastosowanie rozwiązań zmniejszających w odniesieniu do stanu obecnego negatywne oddziaływanie na środowisko, dzięki wdrożeniu OZE.

Cele szczegółowe:

Wnioskodawca zamierza w wyniku realizacji projektu osiągnąć następujące cele biznesowe: zapewnić wysoką jakość usług, podnieść poziom konkurencyjności, podnieść atrakcyjność gospodarczą regionu, pozyskać szeroką grupę klientów, zwiększyć poziom zatrudnienia, zwiększyć sprzedaż, zwiększyć zadowolenie klienta, dostosować tempo zmian i inwestycji do przemian w branży, zwiększyć działania związane z ochroną środowiska.

Planowane efekty:

Wdrożenie i uruchomienie produkcji znacząco ulepszonych usług przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz efektu synergii wiedzy i nowoczesnej infrastruktury, co przełoży się na: wzrost przychodów, zatrudnienia, możliwości ekspansji rynkowej i pozyskanie nowych kontrahentów.

W wyniku realizacji projektu znacznie wzrośnie pozycja konkurencyjna Machinefish, które będzie posiadało w ofercie innowacyjną usługę „Szybkiego badania laboratoryjnego”. Zakup nowych urządzeń umożliwi też realizację innowacji procesowej i świadczenie badań bezpośrednio u Zleceniodawcy.

Całkowita wartość projektu: 1 563 084,00

Wkład UE: 571 860,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020