Doradztwo techniczne

Opinie techniczne i ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy techniczne oraz analizy zniszczeń czy uszkodzeń maszyn i urządzeń, korzystając z naszej wiedzy, wieloletniego doświadczenia praktycznego, naukowego i dydaktycznego. Wykonujemy również opinie techniczne na zlecenie sądów czy innych organizacji technicznych.

Dobór materiałów i technologii wytwarzania

Dobieramy materiały konstrukcyjne i inżynierskie na potrzeby projektowanych maszyn i urządzeń z uwzględnieniem indywidualnych wymagań konstrukcyjnych, mechanicznych, korozyjnych, charakteru pracy i eksploatacji, technologii wytwarzania, ceny, przedmiotowych norm. Opracowujemy technologię i parametry obróbki cieplnej oraz spawania.

Inżynieria odwrotna w zakresie doboru materiału

Wykonujemy badania rzeczywistych obiektów i określamy gatunek, właściwości technologiczne, wytrzymałościowe i użytkowe materiału konstrukcyjnego, jak również dobieramy nowy materiał według obecnie obowiązujących norm.

Przygotowanie technicznych dokumentacji procesowych i opinii sądowych

Współpracujemy z sądami i kancelariami prawniczymi przygotowując opinie techniczne oraz udzielając wsparcia w redagowaniu pism procesowych w zakresie specjalistycznej wiedzy technicznej.