Szkolenia

Organizujemy szkolenia zamknięte dostosowane do potrzeb Klienta. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaplecze intelektualne zapewnia, że zorganizujemy szkolenie w każdej dziedzinie inżynierii materiałowej. W ramach jednego projektu możemy zorganizować cykl szkoleń zamkniętych obejmujących szerszy zakres omawianych zagadnień zarówno z wiedzy ogólnej jak i wysoce specjalistycznej u nas lub u Klienta.

Tematyka prowadzonych szkoleń:

Metaloznawstwo stopów żelaza

Stopy miedzi

Stopy aluminium

Układ równowagi żelazo-cementyt Fe-Fe ₃C

Stale, staliwa, żeliwa – wpływ technologii wytwarzania na mikrostruktura, właściwości i zastosowanie

Stale do przeróbki plastycznej

Obróbka cieplna stopów żelaza

Stale konstrukcyjne

Stale odporne na korozję

Stale przeznaczone do obróbki plastycznej

Stale do ulepszania cieplnego

Stale sprężynowe

Nadstopy niklu

Odlewnicze stopy aluminium

Obróbka cieplna stopów metali

Spawalność i metalurgia spawania stali

Niezgodności spawalnicze

Korozje metali

Cynkowanie metali

Preparatyka, badania metalograficzne i pomiary twardości

Analiza mikrostruktur i wtrąceń niemetalicznych w stalach

Interpretacja badań wytrzymałościowych

Szkolenia dla inżynierów z branży automotive – dobór materiałów, technologia, właściwości, badania

Zakres każdego ze szkoleń przygotowywany jest indywidualnie, mając na celu dostosowanie się do potrzeb Klienta oraz przemysłu. Część praktyczna przeprowadzana jest na próbkach szkoleniowych lub na rzeczywistych obiektach dostarczonych przez Zamawiającego.