Badania makroskopowe oraz fraktograficzne

Mianem obserwacji makroskopowych określa się obserwacje okiem nieuzbrojonym lub z zastosowaniem powiększenia do 30 razy.

Celem badań jest m.in. wykrywanie nieciągłości materiałowych, analiza charakteru pęknięć oraz przełomów, oględziny defektów powierzchniowych czy kierunkowości makrostruktury. W szczególnych przypadkach ocena morfologii przełomów wymaga zastosowania dużych powiększeń możliwych do uzyskania przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego.

mikroskop stereoskopowy zautomatyzowany Leica M205C
Wykonujemy:

ocenę morfologii przełomów – określenie typu przełomu, miejsc inicjacji (ognisk przełomu), cech szczególnych zniszczenia

określenie trybu zniszczenia obiektu – sposobu obciążenia i pracy elementu

trójwymiarową rekonstrukcję powierzchni przełomu

Ekspertyza fraktograficzna
Ekspertyza fraktograficzna opiera się na próbie rozpoznania przyczyn oraz przebiegu powstawania zniszczenia. Zrozumienie tych czynników pozwala wytwórcom oraz użytkownikom uszkodzonych części maszyn na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Staramy się pomóc zrozumieć naszym Klientom dlaczego i w jaki sposób doszło do zniszczenia, co pozwala na wdrożenie zabiegów udoskonalających dany produkt na etapie projektowania oraz wytwarzania.
Aparatura:

mikroskop stereoskopowy zautomatyzowany Leica M205C

mikroskop cyfrowy Keyence VHX 6000

skaningowy mikroskop elektronowy Phenom ProX

skaningowy mikroskop elektronowy Phenom XL

Znajomość właściwości materiałów oraz przyczyn katastrof lub awarii to nieodzowny element wielu dziedzin przemysłu. Na poszczególnych etapach przeprowadzania badań makroskopowych i fraktograficznych wyrobów i konstrukcji, można ustalić, czy spełniają określone normy i wymagania np. spawalnicze. Niezależnie od tego, czy chodzi o budownictwo, motoryzację, sektor lotniczy, czy jakikolwiek inny, taka analiza jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości wyrobów końcowych. Prawidłowe wykonanie czynności badawczych może decydować o designie, funkcjonowaniu czy zastosowaniu gotowego produktu. Jeśli szukasz laboratorium, któremu warto je zlecić, znajdujesz się we właściwym miejscu – powierz je naszemu zespołowi!

Czym są i na czym polegają badania makroskopowe wyrobów z metali?

Celem przeprowadzania badania makroskopowego i fraktograficznego jest ocena makrostruktury materiału lub wyrobu oraz np przełomów powstałych podczas awarii lub uszkodzenia maszyn i konstrukcji. Czynności prowadzone są w etapach przez wykwalifikowanych inżynierów z zastosowaniem różnych technik badawczych i mają za zadanie zdefiniowanie niezgodności np połączeń spawanych, typu i charakteru przełomu, przyczyn zniszczenia oraz jakości danego wyrobu.

Czytaj więcej

Przy przeprowadzaniu badań makroskopowych metali obserwuje się zarówno powierzchnię, jak i przekrój materiału. Dzięki temu możliwe staje się wskazanie takich aspektów jak jednorodność struktury, występowanie defektów czy zmiany zachodzące pod wpływem obróbki termicznej, mechanicznej, sposobu wytważania np. spawania oraz przede wszystkim charakteru zniszczenia. Np. stal może wykazywać różne właściwości w zależności od zastosowanej technologii produkcji. Na etapie przeprowadzenia badań makroskopowych można wykryć nieprawidłowościach w procesie produkcji i jakości wyrobu, a co za tym idzie przeciwdziałać obniżeniu jakości oraz późniejszym awariom lub katastrofom.

Kiedy wykonuje się badania makroskopowe metali?

Nasze analizy są realizowane na różnych etapach produkcji lub analizy przyczyn awarii, zniszczenia lub katastrofy. Zlecają je m.in. producenci i przetwórcy metali, jak również firmy budowlane, lotnicze czy motoryzacyjne, które wykorzystują np. stal w swoich wyrobach oraz firmy ubezpieczeniowe, sądy i użytkownicy maszyn i instalacji. Warto zdecydować się na przeprowadzenie badania makroskopowego i fraktograficznego w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów, a także spełnienia wymagań prawnych i norm branżowych oraz celem określania przyczyn katastrofy lub awarii.
Analizy metali mogą być jednym z etapów kontroli jakości zarówno materiałów dostarczanych przez dostawców, jak i gotowych wyrobów. Wyniki pozwalają na weryfikację, czy np. stal jest pozbawiona defektów lub niezgodności mogących wpływać na trwałość i bezpieczeństwo powstających z niej konstrukcji. Przeprowadzenie badań makroskopowych może być zaplanowane na różnych etapach produkcji – przed rozpoczęciem procesu, w jego trakcie i po zakończeniu. Dzięki temu możliwe staje się szybkie wykrycie ewentualnych błędów i podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Dlaczego warto zlecić badania makroskopowe wyrobów, maszyn i konstrukcji z metali?

Mając na uwadze, to kiedy firmy i instytucje decydują się na przeprowadzenie badania makroskopowego wyrobów z metali, np. stali, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że ma ono kluczowe znaczenie w wielu sektorach przemysłu. Wykorzystując dostarczane przez nas wyniki, da się poprawić jakość produktów, które tym samym lepiej spełniają swoje funkcje oraz są bezpieczniejsze i trwalsze na każdym etapie eksploatacji.
Ponadto realizowane w naszym laboratorium badania makroskopowe konstrukcji i wyrobów z metali stanowią podstawę do optymalizacji procesów produkcyjnych, a to przekłada się na większą efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Jeżeli więc chcesz, aby również Twoja firma uzyskała takie rezultaty, nawiąż współpracę z naszym zespołem i zleć potrzebne Ci analizy!

Przebieg badania makroskopowego metali

Wydawać by się mogło, że mamy tutaj do czynienia z procesem skomplikowanym, realizowanym przez zespół specjalistów. Obserwując dzieło sztuki np Leonarda odnosi się takie samo wrażenie. Tak zdecydowanie wymaga on odpowiednich kompetencji, ale dla nas czynności te są tak naturalne jak dla malarzy czy kompozytorów tworzenie dzieł sztuki. Badania makroskopowe i fraktograficzne wykonuje się poprzez obserwację miejsc uszkodzeń wyrobów z metali, np. stali, pod kątem ich kształtu, koloru, struktury I morfologii powierzchni, a także cech, których nie da się ogólnie opisać podobnie jak nie da się stworzyć instrukcji na dzieło sztuki. Konieczna jest wiedza, umiejętności i to coś co ma nasz zespół. W takim razie jak przebiegają etapy przeprowadzania badania makroskopowego?

Badania makroskopowe metali – oferta Machinefish

Każda firma, której działalność obejmuje przetwórstwo metali, powinna zwrócić uwagę na naszą ofertę. Specjalizujemy się w wykonywaniu analiz na potrzeby klientów z różnych branż. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt, dysponują wieloletnim doświadczeniem w swoim fachu i wiedzą, jak przebiegają kolejne etapy przeprowadzania badania makroskopowego stali i innych materiałów metalowych. Zdecyduj się na nasze usługi i zyskaj pewność, że zostaną wykonane na najwyższym poziomie!