Pomiary twardości i mikrotwardości

Pomiary twardości stanowią podstawową formę sprawdzenia jakości materiału.

Badanie te służy weryfikacji prawidłowości przeprowadzonych zabiegów cieplnych oraz zgodności materiału z wymaganiami międzynarodowych norm, dokumentacji technicznej i certyfikatów materiałowych.

Twardościomierz
Wykonujemy:

pomiary twardości metodami Brinella (o średnicy kulki 1 mm; 2,5 mm; 5 mm), Vickersa i Rockwella (0,005 kg – 250 kg)

pomiary twardości metodą Shore’a (skala A oraz D)

pomiary mikrotwardości oraz twardości przy obniżonym obciążeniu Vickersa oraz Knoopa (5 g – 2000 g)

pomiary twardości oraz grubości powierzchni utwardzonych dyfuzyjnie lub/i hartowanych

określenie głębokości odwęglenia metodą pomiaru twardości pod małym obciążeniem

pomiary twardości tworzyw sztucznych

Badania akredytowane

twardość Vickersa HV10; HV30 zgodnie z PN-EN ISO 6507-1:2018-05

mikrotwardość Vickersa HV0,1; HV0,3; HV0,5; HV1 zgodnie z PN-EN ISO 6507-1:2018-05

twardość Rockwella HRC zgodnie z PN-EN ISO 6508-1:2016-10

Aparatura:

twardościomierz uniwersalny Zwick-Roell ZHU250CL do metody Vickersa, Brinella i Rockwella o szerokim zakresie pomiarowym od 0,5 kg do 250 kg

mikrotwardościomierz Zwick-Roell ZHVµ-A do metody Vickersa oraz Knoopa o zakresie od 10 g do 2000 g

twardościomierze Shore’a firmy Zwick-Roell do skali A i D

twardościomierz uniwersalny Zwick-Roell 8187,5 LKV

mikrotwardościomierz Leco LM248AT (5 g – 2000 g) ze zautomatyzowanym systemem pomiarowym Leco AMH43 – metoda Vickersa i Knoopa

Ta niezwykle precyzyjna dziedzina inżynierii materiałowej ma duże znaczenie praktyczne w przemyśle. Metody Vickersa i Brinella oraz Rockwella to fundamenty, na których bazuje badanie twardości mikrotwardości. Poznaj je i zrozum, jak twardość wpływają na finalne właściwości użytkowe metalu. Nasza firma świadczy profesjonalne usługi w tym zakresie – jeśli chcesz zlecić rzetelne analizy, sprawdź, jak możemy Ci pomóc i skontaktuj się z nami!

Na czym polegają pomiary twardości i mikrotwardości metali?

To nieodłączny element kontroli jakości w przemyśle metalurgicznym i mechanicznym. Twardość definiuje się jako opór materiału na trwałe wnikanie innego ciała stałego, w przypadku metod pomiaru twardości – najczęściej diamentowego wgłębnika. W praktyce oznacza to, jaką odporność będzie wykazywał materiał na zarysowanie, wgniecenia czy inne formy plastycznej deformacji oraz zużycie.

Czytaj więcej

Mikrotwardość z kolei odnosi się do pomiarów na bardzo małych obszarach, co pozwala na badanie heterogenicznych metali lub cienkich warstw powierzchniowych. W metodzie Vickersa stosuje się diamentowy wgłębnik w kształcie piramidy o kącie 136°, który przy określonym obciążeniu wciska się w materiał, a na podstawie po wymiarów odcisku oblicza się twardość. W metodzie Brinella używa się zaś stalowej lub wolframowej kulki, która pod obciążeniem wciska się w materiał, a twardość oznacza stosunek siły do powierzchni odcisku kulki.

Oba typy pomiarów wymagają sprzętu oraz wiedzy na temat wymagań norm przedmiotowych, właściwego doboru metody pomiaru i obciążenia do materiału i interpretacji wyników. Dostarczają informacji o właściwościach mechanicznych, które są kluczowe przy doborze materiałów do konkretnych zastosowań. W naszej firmie stosujemy zaawansowane techniki badania twardości i mikrotwardości, które gwarantują rzetelność wyników, a doświadczeni inżynierowie zapewniają ich profesjonalną interpretację.

Gdzie pomiary twardości i mikrotwardości metali znajdują zastosowanie?

Wykorzystuje się je w wielu gałęziach przemysłu – od lotnictwa, przez motoryzację, aż po jubilerstwo. W metalurgii pomiary metodą Vickersa i Brinella są niezbędne do określenia przydatności stopów do określonych zastosowań, np. wytwarzania części maszyn odpornych na ścieranie. W produkcji elementów zegarków badanie mikrotwardości pozwala na dokładne określenie właściwości małych, precyzyjnych komponentów, dla których nie można określić innych własności mechanicznych. Jest ono także nieocenione przy kontroli jakości odlewów, odkuwek i innych wyrobów mającej na celu wykrycie miejsc o za niskiej lub za wysokiej zmiennej, co może świadczyć o wadach metalu i wyrobu.

W naszej firmie wykonujemy badania zgodnie z międzynarodowymi standardami akceptowalnymi na całym świecie. Usługi kierujemy zarówno do dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i mniejszych warsztatów rzemieślniczych. Dzięki nowoczesnym twardościomierzom i wykwalifikowanym specjalistom dostarczamy wyniki, które przekładają się na realne korzyści w procesach produkcyjnych i dalszej eksploatacji metali. Pomiar twardości i mikrotwardości, metodą Brinella i Vickersa lub Rockwella dla metali oraz Shore’a dla kompozytów i tworzyw sztucznych, nie ma przed nami tajemnic!

Metoda Vickersa w pomiarach twardości metali

Przy jej wykorzystaniu inżynierowie analizują właściwości materiałów z precyzją, która jest niezbędna w przypadku bardzo twardych lub cienkich powierzchni i elementów. Badanie rozpoczyna się od wciśnięcia diamentowego wgłębnika o określonym kącie w powierzchnię badanego metalu. Metoda Vickersa umożliwia zastosowanie szerokiego zakresu obciążeń, co czyni ją uniwersalną i przydatną w analizach mikrotwardości szerokiej gamy materiałów – od najmiększych po najtwardsze metale.

W tym postępowaniu istotne jest także zapewnienie, że analizowany materiał ma odpowiednią grubość. Gdy wykonuje się badania, wykorzystując pomiar twardości metodą Vickersa, jest to konieczne dla uniknięcia wpływu podłoża na wynik pomiaru. W naszej firmie stosujemy zaawansowane twardościomierze, które zapewniają powtarzalność wyników i pozwalają na analizę twardości powierzchni elementów z najwyższą precyzją. Możemy również wykonać pomiary metodą Brinella.

Metoda Brinella w pomiarach twardości metali

To jeden z najstarszych, ale wciąż szeroko stosowany sposób analizy twardości metali, szczególnie popularny w przypadku materiałów niejednorodnych i miękkich, takich jak żeliwo czy stal nieutwardzana. Badanie Brinella polega na wciskaniu stalowej lub wolframowej kulki o określonej średnicy pod stałym obciążeniem w powierzchnię metalu. Twardość wyrażana jest w jednostkach HB, które oznaczają to stosunek siły obciążenia do powierzchni odcisku kulki.

Ważne jest, aby przy wyborze obciążenia i średnicy kulki uwzględnić rodzaj analizowanego metalu oraz zakres twardości, która podlega pomiarowi. Zbyt duże obciążenie może spowodować nadmierne zdeformowanie materiału, a zbyt małe nie da czytelnego odcisku. W naszej firmie korzystamy z nowoczesnych twardościomierzy Brinella, które automatyzują wiele aspektów badania twardości metali tą metodą, zwiększając jej dokładność i powtarzalność. Jeśli chcesz zlecić pomiar, skontaktuj się z nami!

Inne badanie wytrzymałościowe – próba udarności metodą Charpy’ego – które wykonujemy w naszym laboratorium, analizuje zdolność materiału do pochłaniania energii podczas dynamicznego obciążenia. Te testy są niezbędne do ustalenia, czy dany produkt spełni oczekiwania w realnych warunkach użytkowania. Wyniki dostarczają informacji o, wytrzymałości na obciążenia dynamiczne, a także o zachowaniu tworzyw sztucznych w ekstremalnych temperaturach