Projekty B+R dla przemysłu

Od początku swojej historii laboratorium Machinefish Materials&Technologies zainteresowane jest działalnością badawczą i rozwojową, ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie swojego know-how oraz systematyczny rozwój i partnerską współpracę.

Przeprowadzenie usługi polegającej na realizacji prac B+R i opracowaniu nowego procesu produkcji bardziej ażurowych i architektonicznie lżejszych konstrukcji.

Nr POIR.02.03.02-18-0079/19

Wartość projektu: 74 929,16 zł

Data wykonania: 03.2021

proces wykonania ażurowych i lekkich konstrukcji
Opracowanie technologii wykonania elementów instalacji ciśnieniowych

Przeprowadzenie usługi polegającej na realizacji prac B+R w celu opracowania technologii wykonywania elementów instalacji ciśnieniowych.

Nr POIR.02.03.02-18-0079/19

Wartość projektu: 75 696,66 zł

Data wykonania: 02.2021

Wdrożenie innowacji produktowej w postaci foli eko stretch przy zastosowaniu technologii przyjaznych środowisku.

Wykonanie badań wytrzymałościowych i starzeniowych granulatu podstawowego i regranulatu z recyklingu na potrzeby projektu w ramach konkursu: „Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021; 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth”.

Nr NORW.19.01.01-18-0015/20

Data wykonania: 2020

machinefish badane elementy
Element stalowy Machinefish

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie spawalnictwa wprowadzające.

Badania porównawcze złączy spawanych na potrzeby projektu „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie spawalnictwa wprowadzające innowacje technologiczną.

Nr RPMP.01.02.03-12-0170/19-00

Data wykonania: 13.12.2019 – 15.03.2020.

Technologia obróbki cieplnej dla kształtowania wielkości nanocząstek cementytu w elementach z kompozytowej stali średniowęglowej o podwyższonych właściwościach użytkowych

Wykonanie porównawczych badań zmęczeniowych łapek sprężystych SB7 według wymagań Nr WTWiO-ILK3D-5183-5/2007E.P z dn. 07.05.2007 r. pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru łapek sprężystych i sprężyn przytwierdzających szyny do podkładów i podrozjazdnic” oraz w cyklu przyspieszonym. Wykonanie badań wytrzymałości statycznej próbek o przekroju kołowym po trzech różnych wariantach ulepszania cieplnego” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programy POIR 2014-2020.

Nr POIR.01.01.01-00-1637/15

Wartość projektu: 9 090 532,97 zł

Data wykonania: 2019

Maszyna do badań zmęczeniowych
Usługa badawcza technologia FiDU

Rozwój elementów konstrukcji pojazdów w technologii FiDU dla mikropojazdów 2-, 3- i 4-kołowych z napędem elektrycznym

Usługa badawcza na rzecz zbadania właściwości antykorozyjnych powłok nanoszonych na elementy wykonane w technologii FiDU w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nr POIR.01.02.00-00-0328/16

Wartość projektu: 5 182 762,61 zł

Data wykonania: 2018-2019

Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości

Wykonanie badań przyczepności do podłoża stalowego powłok cynkowych na potrzeby projektu „Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości”.

Nr POIR.01.01.01-00-1278/15

Wartość projektu: 7 757 840,21 zł

Data wykonania: 2018

Antykorozyjne powłoki cynkowe na blaszkach