Badania korozyjne

Realizujemy badania odporności na korozję powłok lakierniczych, warstw ochronnych i antykorozyjnych oraz gotowych elementów konstrukcyjnych.

Badania odporności korozyjnej w obecności obojętnej mgły solnej oraz w atmosferach z wodą kondensacyjną wykonujemy zgodnie z normami PN-EN, DIN, ISO, ASTM oraz branżowymi (np. VDA, VW PV, MAN).

komora cykliczna VLM CCT 400-FL-I
Wykonujemy:

badania odporności korozyjnej w środowisku obojętnej mgły solnej (NSS)

badania odporności korozyjnej w atmosferach z wodą kondensacyjną (CH, AHT, AT)

badania cykliczne, zmienne warunki korozyjne

ocenę wyników badań pod względem wyglądu powłoki (spęcherzenie, zardzewienie, spękanie, złuszczenie), korozji rysy, przyczepności do podłoża (siatka nacięć)

pomiary grubości powłoki metodą indukcji magnetycznej (metoda 7C według PN-EN ISO 2808)

oznaczenie odporności na korozję międzykrystaliczną stali odpornych na korozję

Badania akredytowane

odporność korozyjna na działanie mgły solnej (metoda: NSS) zgodnie z PN-EN ISO 9227:2017-06

odporność na działanie atmosfery nasyconej pary wodnej (metoda: CH, AHT, AT) zgodnie z PN-EN ISO 6270:2018-02

Aparatura:

komora cykliczna VLM CCT 400-FL-I do badań odporności na korozję według testów solnych, wilgotnościowych i cyklicznych (mieszanych) - wymiary wewnętrzne komory wynoszą 800x600x920 mm i pozwalają na umieszczenie elementów o sumarycznej masie do 80 kg i objętości 400 l

Naszym celem jest wszechstronna analiza zachowania różnych materiałów pod wpływem czynników korozyjnych. Badania korozyjne w laboratorium umożliwiają monitorowanie i przewidywanie wpływu korozji na strukturę i właściwości rozmaitych wyrobów, elementów czy produktów. Uzyskane wyniki pozwalają na podjęcie odpowiednich działań, np. prewencyjnych. Przyjrzyjmy się szczegółowo etapom przeprowadzania tych czynności i dowiedzmy, jakie korzyści niesie za sobą ich wdrożenie. A jeśli chcesz je zlecić, skontaktuj się i powierz to zadanie fachowcom z naszego zespołu!

Czym są badania korozyjne?

W ten sposób określa się kompleksowy proces analityczny, który jest szczególnie istotny w kontekście oceny wpływu różnych czynników środowiskowych na wytrzymałość i żywotność danego materiału. Badania korozyjne, za których przeprowadzanie odpowiada nasze laboratorium, znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle. Wynika to z faktu, że ryzyko rdzewienia produktów np. na wczesnym etapie eksploatacji może przynieść poważne straty wizerunkowe, sprzedażowe i materialne firmom, które je wytwarzają i sprzedają. Naszym zadaniem jest identyfikacja tego rodzaju zagrożeń, a co za tym idzie, zapobieganie niepożądanym skutkom korozji.
Czytaj więcejNa badania korozyjne w laboratorium składa się kilka etapów. Cały proces zaczyna się od przeprowadzenia analizy składu chemicznego, procesu wytwarzania i struktury danego materiału, po czym poddaje się na działaniu różnych czynników, które mogą powodować rdzewienie. Tym samym możliwe jest zidentyfikowanie potencjalnych niebezpieczeństw oraz wybór najlepszych metod ochrony przed korozją. Nasze usługi służą skutecznej identyfikacji oceny ryzyka, a w efekcie znacząco przyczyniają się do zwiększenia trwałości i bezpieczeństwa wielu wyrobów.

Kiedy wykonuje się badania korozyjne?

Osoba lub instytucja odpowiedzialna za dany produkt czy konstrukcję zazwyczaj podejmuje decyzję o tym, żeby wdrożyć kolejne etapy przeprowadzania badania korozyjnego. Często są to producenci różnego rodzaju maszyn, pojazdów, konstrukcji budowlanych, a także instytucje publiczne, naukowe oraz instytuty badawcze. W naszym laboratorium wykonujemy czynności m.in. w momencie wprowadzania nowego wyrobu na rynek i wówczas, gdy wykonujemy ekspertyzy przyczyn korozji elementów maszyn lub konstrukcji. Fundamentalne znaczenie badań korozyjnych wynika ze wskazania potencjalnych niebezpieczeństw i zapobieganiu poważnym uszkodzeniom. Rdzewienie, jako naturalny proces, to nieuniknione zjawisko, jednak dzięki analizom, których przeprowadzenie jest możliwe w naszym laboratorium, da się spowolnić lub zatrzymać jego postęp nawet na późnym etapie życia materiału czy produktu. W efekcie staje się on bezpieczniejszy, trwalszy i odporniejszy na działanie czynników zewnętrznych. Wykonanie badań korozyjnych jest zatem zarówno opłacalne, jak i odpowiedzialne. Bez nich wiele wyrobów nie byłoby tak trwałych, jakimi są dzisiaj, dlatego warto decydować się na ich przeprowadzenie w naszym laboratorium, w którym wszystkie etapy analiz przebiegają zgodnie z aktualnymi standardami. Korozja jest naturalnym, ale skomplikowanym zjawiskiem, w związku z czym wymaga szczegółowych badań. Nasi specjaliści wykorzystują zaawansowane technologie i sprzęt do analizy procesów korozyjnych, które umożliwiają monitorowanie i przewidywanie ryzyka rdzewienia oraz jego szkodliwości dla różnych materiałów.

Przebieg badań korozyjnych

Czynności dzielą się na kilka faz. Na początku wykonuje się analizę składu chemicznego i struktury materiału, po czym na podstawie uzyskanych wyników dokonuje się predykcji dotyczącej zachowania materiału w danych warunkach eksploatacji. Etapami przeprowadzania badań korozyjnych w laboratorium są również testy podatności na korozję, które polegają na poddawaniu próbek materiałów działaniu różnych czynników korozyjnych. Przy użyciu nowoczesnego sprzętu i technologii, takich jak analiza spektralna, mikroskopia skaningowa czy innych testów nasi specjaliści oceniają m.in.:
  • Przyczyny korozji,
  • stopień korozji materiału,
  • przewidywany okres eksploatacji,
  • potencjalne ryzyko pojawienia się korozji w przyszłości,
  • możliwości zastosowania różnych metod ochrony antykorozyjnej.
Wyniki naszych analiz mogą mieć wpływ na decyzje dotyczące wyboru materiałów, produkcji, a także utrzymania i eksploatacji różnego rodzaju obiektów. W obecnym świecie zdominowanym przez technologie i innowacje, w którym nieustannie poszukuje się nowych, trwałych i wydajnych rozwiązań, badania korozyjne odgrywają ważną rolę. Zdecyduj się na ich przeprowadzenie w naszym laboratorium i miej pewność rzetelnych oraz wiarygodnych wyników, które możesz wykorzystać na różnych etapach procesu decyzyjnego, produkcyjnego czy inwestycyjnego!

Badania korozyjne – oferta

W Machinefish wspieramy przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i inne osoby oraz podmioty zainteresowane zleceniem badań korozyjnych. Nasza oferta obejmuje precyzyjne analizy realizowane przy użyciu najnowocześniejszych metod i zaawansowanego sprzętu w odpowiednio zaplanowanych etapach. Realizujemy kompleksowe czynności, w ramach których m.in. sprawdzamy skład chemiczny, strukturę materiału czy produktu, ryzyko rdzewienia i stopień jego narażenia na ten proces. Wiemy, na czym polega precyzyjne i metodyczne przeprowadzenie badań korozyjnych w laboratorium, dlatego jeśli chcesz powierzyć je doświadczonym specjalistom, skontaktuj się z nami!

Badania korozyjne w komorze solnej 

Na czym polega ten rodzaj analiz? Badania korozyjne w komorze, przeprowadzane we mgle solnej mają na celu ocenę odporności różnych materiałów w tym metali oraz systemów powłokowych na korozje. W skali przemysłowej korozja powoduje znaczne straty finansowe, dlatego tak ważne jest przeprowadzanie czynności, które mogą pomóc w zapobieganiu temu zjawisku.  Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tym zakresie jest komora solna do badań korozyjnych we mgle solnej. Jest ona wyposażona w systemy utrzymujące kontrolowane warunki, takie jak temperatura, wilgotność i stężenie solanki, co pozwala na uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych wyników. W ten sposób możliwe jest bowiem przyspieszone badanie symulujące różne środowiska i czasy eksploatacji. 

Specyfika badań korozyjnych w komorze solnej 

Najważniejszą częścią przeprowadzanych procedur jest monitorowanie zachodzących reakcji korozyjnych. W tym celu analizowany materiał jest regularnie sprawdzany pod względem widocznych oznak korozji warstwy wierzchniej, powłoki oraz materiału rodzimego, która przejawia się wykwitami produktów korozji, zmianą koloru, powstaniem osadu i pęcherzy oraz innych cech, które nasze laboratorium potrafi zidentyfikować i zinterpretować. Kluczowym czynnikiem korozyjnym, jaki wykorzystuje się, by przeprowadzić badanie korozyjne, jest mgła solna. To specjalnie przygotowany roztwór soli rozpylany wewnątrz komory, który służy do stworzenia warunków odpowiednich dla wywołania procesu korozji – rdzewienia. Solanka pozwala na przyspieszenie procesu korozji, umożliwiając obserwowanie jego przebiegu w skróconym czasie. 

W jakich branżach wykorzystuje się badania korozyjne w komorze solnej? 

Omawiany rodzaj analiz jest ważny dla wielu gałęzi przemysłu – od motoryzacji przez budownictwo aż po przemysł lotniczy i kosmiczny. Dzięki niemu możliwe staje się przewidywanie trwałości materiałów i ich odporności na korozję, a to pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych i wydłużenie trwałości wytwarzanych produktów. Zlecając nam wykonanie badań w komorze i mgle solnej, można mieć pewność, że zostaną przeprowadzone zgodnie z najlepszymi branżowymi standardami i przy użyciu najnowocześniejszej aparatury oraz technologii. Skontaktuj się z nami i powierz doświadczonym specjalistom analizy kluczowe dla Twojego biznesu!