Badania korozyjne

Realizujemy badania odporności na korozję powłok lakierniczych, warstw ochronnych i antykorozyjnych oraz gotowych elementów konstrukcyjnych.

Badania odporności korozyjnej w obecności obojętnej mgły solnej oraz w atmosferach z wodą kondensacyjną wykonujemy zgodnie z normami PN-EN, DIN, ISO, ASTM oraz branżowymi (np. VDA, VW PV, MAN).

komora cykliczna VLM CCT 400-FL-I
Wykonujemy:

badania odporności korozyjnej w środowisku obojętnej mgły solnej (NSS)

badania odporności korozyjnej w atmosferach z wodą kondensacyjną (CH, AHT, AT)

badania cykliczne, zmienne warunki korozyjne

ocenę wyników badań pod względem wyglądu powłoki (spęcherzenie, zardzewienie, spękanie, złuszczenie), korozji rysy, przyczepności do podłoża (siatka nacięć)

pomiary grubości powłoki metodą indukcji magnetycznej (metoda 7C według PN-EN ISO 2808)

oznaczenie odporności na korozję międzykrystaliczną stali odpornych na korozję

Badania akredytowane

odporność korozyjna na działanie mgły solnej (metoda: NSS) zgodnie z PN-EN ISO 9227:2017-06

odporność na działanie atmosfery nasyconej pary wodnej (metoda: CH, AHT, AT) zgodnie z PN-EN ISO 6270:2018-02

Aparatura:

komora cykliczna VLM CCT 400-FL-I do badań odporności na korozję według testów solnych, wilgotnościowych i cyklicznych (mieszanych) - wymiary wewnętrzne komory wynoszą 800x600x920 mm i pozwalają na umieszczenie elementów o sumarycznej masie do 80 kg i objętości 400 l