Badania nieniszczące

Badania nieniszczące stanowią metodę weryfikacji stanu istniejących konstrukcji/elementów maszyn w celu dokonania prognozy ich trwałości, oceny jakości wykonania oraz bezpiecznego użytkowania.

metalowy drut
Wykonujemy:

badania wizualne (NDT VT)

badania komputerowym tomografem rentgenowskim i rentgenem przemysłowym (badanie wykonywane przez Podwykonawcę)

oględziny miejsc wypadków/zniszczeń na terenie zakładów przemysłowych

usługi pomiarowe skanerem optycznym 3D

Badania wykonywane są przez personel certyfikowany w zakresie badań wizualnych VT1+2 zgodnie z normą PN-EN ISO 9712 w sektorach:

przemysłowym

A – wytwarzanie i przetwórstwo metali

B – badania przed- i poeksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji

PED – dyrektywa urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE

wyrobu

C – odlewy

F – odkuwki

T – rury, włączając wyroby płaskie do wytwarzania rur spawanych

W – wyroby spawane

WP – wyroby przerabiane plastycznie