Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja dla laboratorium badawczego wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Laboratorium Machinefish Materials & Technologies posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w dziedzinie badań mechanicznych i metalograficznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, badań właściwości fizycznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych oraz badań chemicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w ramach spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Szczegółowy wykaz akredytowanych badań znajduje się w aktualnym Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1644.

Certyfikacja systemu jakości wg ISO 9001:2015
W 2016 roku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający prawidłowe spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w ramach funkcjonującego i dalej rozwijanego Systemu Zarządzania Jakością.

Aktualny certyfikat obejmuje usługi w zakresie badań mechanicznych, badań metalograficznych, badania wyrobów i materiałów konstrukcyjnych – w tym metale, kompozyty i tworzywa.
Polityka jakości | Misja i strategia firmy
Misją naszej firmy jest świadczenie usług najwyższej jakości, rozumianych jako wykonywanie rzetelnych i bezstronnych badań, odpowiadających na potrzeby Klientów. Dbamy o wykonywanie analiz najwyższej jakości, spójnych metrologicznie z wzorcami odniesienia, które są zgodne z ustaleniami do stosowanych metod badawczych.

Prace badawcze prowadzone są przez pracowników Laboratorium zarówno na rzecz Klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw jak i dla największych koncernów związanych z branżą metalową. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, dzięki czemu wszystkie badania prowadzone są w sposób obiektywny, niezależny, kompetentny i poufny.

Zarówno badania jak i inne procesy są nieustannie oceniane i opracowywane pod względem jakości i wymagań rynku. Jednym z naszych najważniejszych zadań jest stałe doskonalenie i stabilny postęp. Jest to fundamentalny cel dla całego zespołu naszego laboratorium. Dysponując najnowocześniejszymi urządzeniami dostępnymi na rynku, stajemy się konkurencyjni, dlatego ciągle inwestujemy w aparaturę laboratoryjną o najwyższych standardach.