Badania mikroskopowe

Obserwacje mikrostruktury stanowią elementarne badanie pozwalające na określenie poprawności wykonanych zabiegów metalurgicznych zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm oraz Klientów. 

Doświadczony metalograf potrafi na podstawie obserwowanej mikrostruktury przewidzieć właściwości badanego materiału. Badania mikroskopowe wykonywane są zarówno dla metali jak i tworzyw sztucznych.

głowice mikroskopu
Wykonujemy:

identyfikację mikrostruktury i materiału

identyfikację procesu wytworzenia i przeróbki materiału

analizę jakościową mikrostruktury

ocenę cech wydzieleń grafitu

pomiar grubości powłok

ocenę zawartości wtrąceń niemetalicznych

ocenę wielkości ziarna

analizę ilościową udziału faz, defektów, porowatości

określanie wielkości defektów, np. delaminacji, głębokości skorodowania

określenie głębokości odwęglenia/nawęglenia metodą metalograficzną

wyznaczenie grubości warstw utwardzonych powierzchniowo metodą metalograficzną

Badania akredytowane

jakościowa analiza składników struktury metodą mikroskopii optycznej

ocena wielkości ziarna metodą porównawczą według skali wzorców zgodnie z PN-EN ISO 643:2013-06

Aparatura:

mikroskop metalograficzny zautomatyzowany Leica DM6000M i Leica DM4 M

mikroskop cyfrowy Keyence VHX 6000

mikroskop skaningowy Phenom World ProX z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS/EDX

mikroskop skaningowy Phenom XL z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS/EDX

mikroskop metalograficzny Leica DM500

Mikroskop skaningowy

Do obserwacji powierzchni oraz mikrostruktury próbek przy dużych powiększeniach i wymaganej dużej głębi ostrości wykorzystujemy elektronowy mikroskop skaningowy. Wymiary próbek ograniczone są wielkością komory mikroskopu oraz wymiarami stolika.

Laboratorium dysponuje oprogramowaniem pozwalającym na:

trójwymiarową rekonstrukcję mikrostruktur oraz powierzchni

automatyczną ocenę wielkości ziarna

automatyczną ocenę cech wydzieleń grafitu

wykonanie analizy statystycznej udziału poszczególnych faz mikrostruktury (metalografia ilościowa)

pomiar chropowatości metodą optyczną

badania czystości komponentów i części (zanieczyszczenia na sączkach/filtrach)

Preparatyka

W celu wykonania poprawnych obserwacji metalograficznych z wykorzystaniem metod mikroskopii świetlnej oraz elektronowej niezbędne jest przygotowanie dobrej jakości zgładu metalograficznego. Wieloletnie doświadczenie kadry pracowniczej w zakresie metalografii gwarantuje fachowość oraz prawidłowość wykonywanych badań mikroskopowych.

Aparatura:

prasa automatyczna do inkludowania na gorąco Leco PR4

automatyczna szlifierko-polerka Leco GPX200 z podajnikiem zawiesin

przecinarka automatyczna do dużych przekrojów Leco MSX250A

przecinarka automatyczna precyzyjna Metcon Micracut201

ramowa piła taśmowa Metallkraft BMBS 360×500 HA-DG o maksymalnej długości cięcia 500 mm

napylarka próżniowa Leica EM ACE200

Badania mikroskopowe wykonywane są zarówno dla metali jak i kompozytów z tworzyw sztucznych.

Przewidywane – projektowane własności metali i stopów, jak również np. odporność na korozję, spawalność – to wybrane właściwości, które mogą być określone na podstawie mikrostruktury za pomocą tej szybkiej i niewymagającej dużych próbek specyficznej metody analizy. Mikroskopowe badania metalograficzne dają wgląd w niezwykle ważne informacje o strukturze i mikrostrukturze metali i stopów. Uzyskane w ten sposób wyniki mogą być elementem kontroli jakości, sprawdzania wpływu procesów technologicznych na metal, przewidywania jego zachowania pod wpływem różnych warunków eksploatacji. Kluczowa jest rzetelność rezultatów, którą może zapewnić nasze laboratorium. Sprawdź, jak działamy i przekonaj się, że warto nam zaufać!

W jakim celu wykonuje się metalograficzne badania mikroskopowe?

To specyficzna metoda analizy struktury i mikrostruktury metali takich jak stal, której podstawą jest bezpośrednie obserwowanie jej budowy wewnętrznej mikroskopami świetlnymi lub elektronowymi. Metalograficzne badania mikroskopowe pozwalają na ocenę mikrostruktury materiałów, tj. obejrzenie i dokładne poznanie struktury wewnętrznej. Tym samym możliwe staje się zidentyfikowanie różnych faz, ziaren, nieciągłości czy wtrąceń, a także określenie ich rozmieszczenia albo kształtu. Nasze analizy wspomagają kontrolę jakości, zrozumienie procesów metalurgicznych w technologii materiałowej oraz procesów niszczenia, korozji i innych.

Czytaj więcej

Mikroskopowe badania metalograficzne realizowane są przez specjalistów – pomagają w zrozumieniu właściwości i zachowania metali w rozmaitych warunkach. Na bazie otrzymanych wyników da się również ocenić jakość przeprowadzenia procesów wytwarzania lub obróbki cieplnej. To ważne, ponieważ bezpośrednio przekładają się one na efektywność produkcji i jakość wytwarzanych wyrobów np. ze stali.

Zalecenia do wykonania mikroskopowych badań metalograficznych

Czynności analityczne są realizowane, gdy pojawia się potrzeba uzyskania rzetelnej informacji o strukturze danego materiału. Mogą być zlecone przez producentów i firmy przetwarzające metale, instytucje naukowe czy podmioty badawcze. Zastosowanie metalograficznych badań mikroskopowych jest niezwykle szerokie – od kontroli jakości wyrobów, poprzez naukę, po analizy postępu korozji czy zużywania się materiałów.
Wartością naszych usług jest możliwość uzyskania precyzyjnej informacji o budowie metalu. Taka wiedza daje podstawy do dalszych analiz i decyzji w ramach różnorodnych procesów technologicznych. Mikroskopowe badania metalograficzne pomagają w zrozumieniu, co determinuje właściwości materiałów, jakie są mechanizmy odpowiadające za ich zachowanie oraz jakie zmiany mogą zajść w wyniku określonych czynności czy oddziaływań, np. w efekcie obróbki cieplnej albo mechanicznej.
Realizowane przez naszych fachowców metalograficzne badania mikroskopowe są ważnym elementem przemysłu metalurgicznego. Umożliwiają dokładne poznanie właściwości metali takich jak np. stal, co pozwala na przewidywanie ich zachowania w rozmaitym otoczeniu i warunkach eksploatacji. Precyzja i rzetelność wyników, które może zapewnić nasza firma, są rezultatem doświadczenia, wiedzy i kompetencji specjalistów tworzących nasz zespół. W Machinefish jesteśmy dumni z naszego profesjonalizmu i zaangażowania, które przekładają się na jakość oferowanych usług.

Mikroskopowe badanie metalograficzne krok po kroku

Zgłębiając temat analiz metalograficzno-mikroskopowych, warto zaznaczyć, iż są one skomplikowane i wymagają najwyższej precyzji oraz metodycznego podejścia. Pierwszym etapem badania jest odpowiednie przygotowanie próbki metalu, np. stali, która poddawana jest obróbce mechanicznej, zazwyczaj polegającej na szlifowaniu i polerowaniu. Celem tych działań jest jest przygotowanie próbki do obserwacji w taki sposób, aby obserwację prowadzić we właściwym, a nie przypadkowym miejscu, nie zniszczyć próbki podczas przygotowania oraz aby, preparatyka pozwoliła ujawnić te cechy mikrostruktury, które są konieczne do właściwej jej interpretacji.
Ważną rolę w preparatyce próbek metalograficznych odgrywa trawienie zgładów. Wykorzystywane w tym celu specjalne substancje oddziałują na powierzchnię metalu. Jeżeli próbka została odpowiednio przygotowana, na tym etapie ujawnią się szczegóły struktury, które były wcześniej niewidoczne. Następnie przy wykorzystaniu odpowiednich technik mikroskopii metalograficznej wykonujemy szczegółowe badania materiału. Zazwyczaj badanie przeprowadza się przy użyciu mikroskopów optycznych, jednak w zależności od potrzeb mogą być wykorzystywane też mikroskopy elektronowe, konfolane lub sił atomowych.

Rzetelne i wiarygodne badania metalograficzne

Zadowoleni klienci to nasza dumna wizytówka. Jako Machinefish Materials & Technologies oferujemy kompleksowe usługi w zakresie metalograficznych badań mikroskopowych. Niezależnie czy jest to kontrola jakości, identyfikacja przyczyn uszkodzeń lub awarii, dobór parametrów produkcyjnych, czy analiza powierzchni – nasz doświadczony zespół specjalistów gwarantuje dokładność wyników I właściwą interpretację wyników.
Wykorzystując najnowsze technologie i sprzęt, jesteśmy w stanie dostarczyć wiele szczegółowych informacji na temat metali i stopów. Nasza oferta obejmuje metalograficzne badania laboratoryjne w zakresie m.in.:

  • składu chemicznego,
  • badan mikroskopowych,
  • analizy makro i mikrostruktury,
  • twardości,
  • morfologii powierzchni,
  • charakterystyki przełomów.

Zdajemy sobie sprawę, że precyzyjne i rzetelne mikroskopowe badania metalograficzne mogą mieć kluczowe znaczenie dla wielu dziedzin przemysłu, dlatego stawiamy na jakość i profesjonalizm. Pamiętaj jednak, że fundamentem sukcesu są zarówno nowoczesne technologie, jak i doświadczenia oraz wiedza specjalistów, na które możesz liczyć we współpracy z naszym laboratorium. Zadzwoń lub napisz i zleć nam mikroskopowe badania metalograficzne metali, np. stali!