Analiza spektralna i mikroanaliza składu chemicznego

Analiza spektralna składu chemicznego z zastosowaniem spektrometru optycznego z wyładowaniem jarzeniowym umożliwia analizę ilościową składu pierwiastkowego stopów metali. Dokładność analizy umożliwia określenie gatunku badanego materiału w odniesieniu do norm przedmiotowych.

Mikroanaliza EDS/EDX jest metodą służącą głównie do wykonywania miejscowej analizy składu chemicznego, gdy obszar przeznaczony do analizy jest bardzo mały (nawet kilka mikrometrów) lub jeśli analizie podlega substancja na przykład w postaci osadu.

Analiza chemiczna na monitorze
Wykonujemy:
badania składu chemicznego stopów żelaza (stale, staliwa, żeliwa)
badania składu chemicznego stopów aluminium
badania składu chemicznego stopów miedzi
badania składu chemicznego stopów tytanu
badania składu chemicznego stopów niklu
mikroanalizę zanieczyszczeń, produktów korozji, drobnych cząstek z procesów technologicznych oraz faz występujących w stopach metali (mikroanaliza powierzchniowa, punktowa, liniowa)
Badania akredytowane

analiza składu chemicznego stali, staliw i żeliw metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem jarzeniowym w przedziałach zawartości poszczególnych pierwiastków ujętych w zakresie akredytacji

Aparatura:

analizator składu chemicznego z wyładowaniem jarzeniowym Leco GDS900A

analizator składu chemicznego z wyładowaniem jarzeniowym Leco GDS500A

mikroskop skaningowy Phenom World ProX z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS/EDX

mikroskop skaningowy Phenom XL z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS/EDX