Badania wytrzymałościowe

Jeden z najczęściej wykonywanych typów badań stanowią badania wytrzymałościowe. Pozwalają one na określenie zachowania materiału pod wpływem określonych obciążeń, a następnie na wyznaczenie zbioru parametrów charakteryzujących dany materiał.

Wyposażenie laboratorium pozwala na przeprowadzenie prób wytrzymałościowych w nietypowych warunkach klimatycznych (od -80°C do +250°C), a także na badanie szerokiej gamy materiałów metalicznych oraz tworzyw sztucznych.

maszyna wytrzymałościowa statyczna
Wykonujemy:

badania statyczne granica plastyczności (Re; Rp0,2), wytrzymałość na rozciąganie (Rm), wydłużenia (A), przewężenie (Z)

badania dynamiczne - zmęczeniowe

próbę ściskania

próbę zginania

badania elementów o dużych wartościach odkształcenia, np. amortyzatory, uszczelki

badania odwzorowujące rzeczywiste obciążenie gotowych elementów i urządzeń np. obciążenie skrzydła drona

Badania akredytowane

próba rozciągania w temperaturze pokojowej do 100kN według normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metoda B

Aparatura:

maszyna wytrzymałościowa statyczna Zwick-Roell Z100 THW Allround-Line (100 kN; 10 ton) wyposażona w automatyczny ekstensometr makroXtens® II i oprogramowanie testXpert® II

maszyna wytrzymałościowa dynamiczna Zwick-Roell HC25 (25 kN; 2,5 tony; 100 Hz) wyposażona w oprogramowanie testXpert® II

komora temperaturowa Zwick-Roell HT/LT do badań w temperaturach ujemnych do -80°C i podwyższonych do +250°C

Tego rodzaju analizy mają szerokie zastosowanie m.in. w budownictwie, motoryzacji czy lotnictwie. Badania wytrzymałościowe metali i innych materiałów określają granice możliwości i bezpieczeństwa. Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu tego rodzaju testów i prób. Sprawdź, na czym one polegają, w jakich sytuacjach i branżach są wykorzystywane i przekonaj się, że warto powierzyć je naszemu zespołowi!

Czym są badania wytrzymałościowe materiałów?

Realizowane przez naszą firmę badania wytrzymałościowe pozwalają ocenić, jak metale zachowują się pod wpływem różnych obciążeń. Eksperci wykorzystują te testy do określenia granic plastyczności, plastyczności, wytrzymałości oraz momentu zniszczenia. W praktyce oznacza to poddawanie materiałów działaniu sił rozciągających, ściskających lub zginających, aby określić ich reakcje.

Czytaj więcej

Wyniki prób są niezbędne, aby zapewnić, że konstrukcje inżynieryjne, elementy maszyn czy komponenty w przemyśle motoryzacyjnym przeniosą zakładane obciążenia. Prowadząc badanie wytrzymałości, określamy między innymi moduł Younga informujący o sztywności materiału, a także granicę plastyczności – punktu, po którego przekroczeniu metal ulega nieodwracalnym zmianom plastycznym. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który pozwala na przeprowadzenie precyzyjnych testów i prób, w tym maszynę wytrzymałościową o zakresie do 100 kN.

Kiedy warto zlecić badania wytrzymałościowe materiałów?

Warto to zrobić, planując wprowadzenie nowego produktu na rynek lub gdy wymagane jest potwierdzenie jakości materiałów stosowanych w produkcji. Badania wytrzymałości są również niezbędne przy certyfikacji komponentów dla branż, w których ma ona kluczowe znaczenie, jak lotnictwo czy budownictwo.

Próby i testy wytrzymałościowe materiałów są tak samo istotne w procesie kontroli jakości, gdy konieczne jest upewnienie się, że dostarczane metale spełniają określone normy. Dzięki badaniom takim jak próby rozciągania, ściskania czy zginania inżynierowie mogą dostosować procesy produkcyjne, aby zminimalizować ryzyko awarii i przedłużyć żywotność powstających wyrobów.

Metody i narzędzia wykorzystywane do badań wytrzymałościowych

W realizacji omawianych prób stosujemy różnorodne metody i narzędzia umożliwiające precyzyjne określenie właściwości mechanicznych materiałów. Podstawowym narzędziem jest maszyna wytrzymałościowa, która pozwala na przeprowadzenie prób rozciągania, ściskania i zginania. Za jej pomocą mierzymy siły działające na metal i wskazujemy punkt, w którym dochodzi do jego odkształcenia lub zerwania. Urządzenia wykorzystywane w trakcie prób i testów wytrzymałości metali są wyposażone w czujniki i systemy akwizycji danych, które umożliwiają dokładny odczyt wyników oraz ich analizę.

Posługujemy się także technologią Digital Image Correlation (DIC), która służy do obserwacji odkształceń 2D i 3D na powierzchni materiału w czasie rzeczywistym. Dzięki temu otrzymujemy kompleksowy obraz zachowania się metalu pod obciążeniem, co jest nieocenione przy projektowaniu nowych produktów i komponentów. Precyzyjne i profesjonalne badania, próby i testy wytrzymałościowe, wykorzystujące najnowsze technologie, możesz zlecić naszej firmie, która gwarantuje wiarygodne wyniki i wsparcie ekspertów w każdym etapie współpracy.

Przebieg badań wytrzymałościowych

Czynności zaczynają się od przygotowania próbek materiałów zgodnie z normami i standardami, które definiują ich wymiary i kształt. Następnie umieszcza się je w maszynie wytrzymałościowej, inicjując serię testów, które symulują warunki eksploatacji. Podczas próby rozciągania odbywa się obserwacja reakcji metalu na stopniowo zwiększane obciążenie, aż do momentu jego rozerwania.

Podobnie w badaniu wytrzymałości na ściskanie mierzy się odporność materiału na zgniatanie. Test zginania pozwala zaś ocenić jego zachowanie podczas zginania pod określonym kątem. Analizujemy wyniki, aby wyznaczyć takie parametry jak moduł Younga, granica plastyczności oraz wydłużenie. Każda próba dostarcza dane, które są kluczowe dla zrozumienia wytrzymałości elementu czy materiału i ich reakcji na różne obciążenia.

Zleć badania wytrzymałościowe doświadczonym fachowcom

Przeprowadzane przez naszą firmę analizy mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości metali. Zamiast czekać na awarię czy uszkodzenie lepiej zlecić przeprowadzenie testy wytrzymałościowe, które warto potraktować jak inwestycję w przyszłość i niezawodność Twoich projektów i produktów. Nasza firma oferuje precyzyjne próby, które wykryją każdą potencjalną niezgodność. Skontaktuj się z nami już dziś i zadbaj o wytrzymałość swoich materiałów!

Park maszynowy

Laboratorium dysponuje parkiem maszynowym pozwalającym na wykonywanie próbek wytrzymałościowych zarówno o ustandaryzowanych rozmiarach, jak i nietypowym kształcie. Pozwala to na wykonanie kompleksowej usługi badawczej o najwyższej jakości oraz szybkości realizacji.