Badania wytrzymałościowe

Jeden z najczęściej wykonywanych typów badań stanowią badania wytrzymałościowe. Pozwalają one na określenie zachowania materiału pod wpływem określonych obciążeń, a następnie na wyznaczenie zbioru parametrów charakteryzujących dany materiał.

Wyposażenie laboratorium pozwala na przeprowadzenie prób wytrzymałościowych w nietypowych warunkach klimatycznych (od -80°C do +250°C), a także na badanie szerokiej gamy materiałów metalicznych oraz tworzyw sztucznych.

maszyna wytrzymałościowa statyczna
Wykonujemy:

badania statyczne granica plastyczności (Re; Rp0,2), wytrzymałość na rozciąganie (Rm), wydłużenia (A), przewężenie (Z)

badania dynamiczne - zmęczeniowe

próbę ściskania

próbę zginania

badania elementów o dużych wartościach odkształcenia, np. amortyzatory, uszczelki

badania odwzorowujące rzeczywiste obciążenie gotowych elementów i urządzeń np. obciążenie skrzydła drona

Badania akredytowane

próba rozciągania w temperaturze pokojowej do 100kN według normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metoda B

Aparatura:

maszyna wytrzymałościowa statyczna Zwick-Roell Z100 THW Allround-Line (100 kN; 10 ton) wyposażona w automatyczny ekstensometr makroXtens® II i oprogramowanie testXpert® II

maszyna wytrzymałościowa dynamiczna Zwick-Roell HC25 (25 kN; 2,5 tony; 100 Hz) wyposażona w oprogramowanie testXpert® II

komora temperaturowa Zwick-Roell HT/LT do badań w temperaturach ujemnych do -80°C i podwyższonych do +250°C

Park maszynowy

Laboratorium dysponuje parkiem maszynowym pozwalającym na wykonywanie próbek wytrzymałościowych zarówno o ustandaryzowanych rozmiarach, jak i nietypowym kształcie. Pozwala to na wykonanie kompleksowej usługi badawczej o najwyższej jakości oraz szybkości realizacji.