Inne usługi

Dobór parametrów i realizacja zabiegów obróbki cieplnej
Obróbka cieplna niejednokrotnie spędza sen z powiek technologom oraz konstruktorom, dlatego firma Machinefish Materials & Technologies służy wsparciem w doborze parametrów i realizacji zabiegów obróbki cieplnej prototypów oraz małych serii elementów.

Wykonywane zabiegi obróbki cieplnej (maksymalna temperatura pracy 1300 °C):

➝ hartowanie i odpuszczanie
➝ wyżarzanie normalizujące i zupełne
➝ przesycanie i starzenie
➝ odprężanie
➝ sferoidyzacja

Aparatura:

➝ piec do obróbki cieplnej Nabertherm N31/H z kontrolerem 3504 i z atmosferą ochronną
Analiza ilościowa oraz jakościowa sączków filtracyjnych
Laboratorium Machinefish dysponuje sprzętem umożliwiającym analizę jakościową oraz ilościową sączków filtracyjnych. Całą powierzchnię sączka poddajemy dokładnym obserwacjom mikroskopowym (mikroskopem cyfrowym lub skaningowym mikroskopem elektronowym), które pozwalają na uzyskanie podziału zarejestrowanych cząstek na frakcje ze względu na wielkość, ilość, skład chemiczny, grupę materiałową oraz typ (metaliczne, niemetaliczne, włókna).

Aparatura:

➝ mikroskop skaningowy Phenom XL z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS/EDX z modułem przeznaczonym do analizy sączków, uwzględniającym wymagania norm VDA 19.2 oraz ISO 16232 (pełna analiza ilościowa oraz jakościowa);

➝ mikroskop cyfrowy Keyence VHX 6000 z modułem przeznaczonym do ilościowej analizy sączków wraz z podziałem zarejestrowanych cząstek na kategorie: metaliczne, niemetaliczne oraz włókna.
Badania realizowane pod indywidualne wymagania klientów

Zajmujemy się organizacją nietypowych badań realizowanych na indywidualne potrzeby Klientów. Tworzymy model badawczy, dobieramy urządzenia, projektujemy stanowisko w celu optymalnego odwzorowania rzeczywistego zjawiska, charakteru pracy urządzenia lub obciążenia maszyny.

Wykonywanie próbek wytrzymałościowych

Laboratorium dysponuje parkiem maszynowym pozwalającym na wytwarzanie próbek wytrzymałościowych (lub innych typów) zarówno o ustandaryzowanych rozmiarach, jak i nietypowym kształcie.

Wykonywanie pomiarów grubości powłok
Pomiary grubości powłok stanowią zarówno sposób weryfikacji prawidłowości wykonywanych procesów powlekania materiałów, jak i określania zgodności odbioru dostaw detali o określonych wymaganiach.

Wykonujemy:

➝ pomiar grubości metodą mikroskopową
➝ pomiar grubości metodą elektronowej mikroskopii skaningowej
➝ oznaczanie masy jednostkowej metodą wagową na podstawie ubytku masy (grawimetryczna)
➝ pomiar grubości powłok metodą nieniszczącą z wykorzystaniem indukcji magnetycznej lub prądów wirowych