Badania tworzyw sztucznych

Nasze laboratorium stanęło przed wyzwaniem rozwiązania problemu pękających obudów do zastosowań w branży automotive. Obudowy wykazywały defekty w postaci pęknięć tworzywa sztucznego na tulei montażowej.

W celu wskazania przyczyny pękania obudów wykonaliśmy badania mikroskopowe mające na celu określenie dystrybucji włókna szklanego w osnowie tworzywa, długości i grubości tych włókien. Przykładowy obraz mikroskopowy przekroju materiału w miejscu pęknięcia wraz z wykonanymi pomiarami przedstawiono poniżej:

przekrój obudowy w miejscu pęknięcia
Obraz mikroskopowy przekroju obudowy w miejscu pęknięcia wraz z pomiarami długości włókien szklanych
Obudowa z oznaczonym pęknięciem
Widok ogólny obudowy z oznaczonym pęknięciem
Kolejnym krokiem było obliczenie ilości włókien szklanych w materiale obudowy. W tym celu posłużyliśmy się metodą siatki (metoda oparta na obserwacjach mikroskopowych).

Przeprowadzone badania poddaliśmy wnikliwej analizie i stwierdziliśmy, że przyczyną pęknięć najprawdopodobniej była zbyt kierunkowa dystrybucja włókien w obszarach pęknięcia. Włókna były ułożone równolegle do płaszczyzny pęknięcia. Dodatkowo zaobserwowaliśmy, że włókna w obszarze pęknięć są krótsze niż te w pozostałych miejscach obudowy.

Wyniki badań oraz interpretacje zostały przekazane Klientowi w formie czytelnego raportu z badań. Otrzymane informacje dały Klientowi odpowiedź na jego pytania oraz umożliwiły bardziej dokładną analizę problemu produkcyjnego.