Przyczyna nieszczelności wymienników ciepła

W przypadku wymienników ciepła najczęstszą awarią jest wystąpienie nieszczelności, wycieki czynnika chłodzącego. W takiej sytuacji należy dokładnie przyjrzeć się problemowi i określić jego przyczynę. 

Jedną z metod zidentyfikowania nieszczelności jest wykonanie badania tomograficznego. Dzięki zastosowaniu tej nieniszczącej metody w łatwy sposób można określić dokładną lokalizację nieszczelności oraz jej wymiary. 

Wskazana nieszczelność wymiennika ciepła na obrazie tomograficznym

Wskazana nieszczelność (pęknięcie) wymiennika ciepła na obrazie tomograficznym

Obraz tomograficzny – przekrój wymiennika ciepła ze wskazanym położeniem nieszczelności

Obraz tomograficzny – przekrój wymiennika ciepła ze wskazanym położeniem nieszczelności

Po wytypowaniu miejsca wady, można przystąpić do badań niszczących takich jak badania mikroskopowe, analizy skład chemicznego…

Badania niszczące w przypadku nieszczelności są najlepszą drogą to znalezienia odpowiedzi na pytanie – dlaczego wystąpiła awaria? Jak można w przyszłości zapobiec takim zdarzeniom?

Dzięki obserwacjom mikroskopowym określimy mikrostrukturę materiału oraz np. połączenia lutowanego. Ocenimy w ten sposób jego jakość oraz poprawność wykonania.

Obraz mikroskopowy przekroju połączenia lutowanego

Obraz mikroskopowy przekroju połączenia lutowanego

Mikroanaliza składu chemicznego EDS/EDX

Mikroanaliza składu chemicznego EDS/EDX pokazująca rozkład pierwiastków na analizowanym obszarze przy połączeniu lutowanym

Pomocnymi okazują się również mikroanalizy składu chemicznego materiału. Metoda EDS/EDX jest niezwykle pomocna przy identyfikacji wtrąceń niemetalicznych lub zanieczyszczeń. Określenie składu chemicznego pozwala na określenie pochodzenia ewentualnych zanieczyszczeń jak np. obce cząstki metaliczne lub produkty korozji.

mikroskopowy przekrój uszkodzonego lutu

Obraz mikroskopowy przekroju uszkodzonego lutu

Wszystkie wyniki badań wraz z opiniami i interpretacjami są udostępniane Klientowi w formie czytelnego i wyczerpującego zagadnienie raportu z badań.