Aktualizacja zakresu badań akredytowanych

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 18.06.2020 nasze laboratorium otrzymało nowy zakres akredytacji, który jest efektem pozytywnie przebytego audytu Polskiego Centrum Akredytacji. Nasze laboratorium badawcze rozszerzyło zakres o: aktualną procedurą badawczą PB: MF/MIK/07 wyd. 03 z dnia 17.04.2020, która dotyczy jakościowej analizy składników struktury metodą mikroskopii optycznej; aktualną procedurą badawczą PB: MF/ChA/06 wyd. 06 z dnia 16.04.2020, która dotyczy analizy składu chemicznego metodą […]