Aktualizacja zakresu badań akredytowanych

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 18.06.2020 nasze laboratorium otrzymało nowy zakres akredytacji, który jest efektem pozytywnie przebytego audytu Polskiego Centrum Akredytacji. Nasze laboratorium badawcze rozszerzyło zakres o:

  • aktualną procedurą badawczą PB: MF/MIK/07 wyd. 03 z dnia 17.04.2020, która dotyczy jakościowej analizy składników struktury metodą mikroskopii optycznej;
  • aktualną procedurą badawczą PB: MF/ChA/06 wyd. 06 z dnia 16.04.2020, która dotyczy analizy składu chemicznego metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem jarzeniowym (nowy zakres akredytacji obejmuje rozszerzone przedziały zawartości pierwiastków dla stali niestopowych oraz niskostopowych);
  • badanie twardości metodą Vickersa (HV0.1; HV0.3; HV0.5; HV1; HV 10; HV30) zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN ISO 6507-1:2018-05.