Sympozjum klubu Pollab „Doskonalenie pracy laboratorium”

Nasi pracownicy brali udział w Sympozjum pt. „Doskonalenie pracy laboratorium” organizowanym przez klub Pollab w dniach 12-14.09.2016 r. w Zakopanem.

Program Sympozjum obejmował tematy:

  1. Aktualne regulacje prawne
  2. Zapewnienie jakości wyników w laboratorium jako proces. Nowelizacja wymagań normy ISO/IEC 17025.
  3. Czy laboratorium powinno identyfikować ryzyko?
  4. Sterowanie czy zarządzanie jakością wyników badań i wzorcowań w laboratorium? Harmonizacja podejścia do wymagań normy ISO/IEC 17025.
  5. Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości
  6. Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania w codziennym działaniu laboratorium.
  7. Racjonalne podejście do szacowania niepewności
  8. ISO 13528:2015 – nowe vademecum statystyczne dla organizatorów i uczestników programów PT
  9. Wpływ uczestnictwa w badaniach biegłości na doskonalenie kompetencji laboratoriów wzorcujących i badawczych