Pomiary twardości i mikrotwardości

Pomiary twardości stanowią podstawową formę sprawdzenia jakości materiału.

Badanie te służy weryfikacji prawidłowości przeprowadzonych zabiegów cieplnych oraz zgodności materiału z wymaganiami międzynarodowych norm, dokumentacji technicznej i certyfikatów materiałowych.

Twardościomierz
Wykonujemy:

pomiary twardości metodami Brinella (o średnicy kulki 1 mm; 2,5 mm; 5 mm), Vickersa i Rockwella (0,005 kg – 250 kg)

pomiary twardości metodą Shore’a (skala A oraz D)

pomiary mikrotwardości oraz twardości przy obniżonym obciążeniu Vickersa oraz Knoopa (5 g – 2000 g)

pomiary twardości oraz grubości powierzchni utwardzonych dyfuzyjnie lub/i hartowanych

określenie głębokości odwęglenia metodą pomiaru twardości pod małym obciążeniem

pomiary twardości tworzyw sztucznych

Badania akredytowane

twardość Vickersa HV10; HV30 zgodnie z PN-EN ISO 6507-1:2018-05

mikrotwardość Vickersa HV0,1; HV0,3; HV0,5; HV1 zgodnie z PN-EN ISO 6507-1:2018-05

twardość Rockwella HRC zgodnie z PN-EN ISO 6508-1:2016-10

Aparatura:

twardościomierz uniwersalny Zwick-Roell ZHU250CL do metody Vickersa, Brinella i Rockwella o szerokim zakresie pomiarowym od 0,5 kg do 250 kg

mikrotwardościomierz Zwick-Roell ZHVµ-A do metody Vickersa oraz Knoopa o zakresie od 10 g do 2000 g

twardościomierze Shore’a firmy Zwick-Roell do skali A i D

twardościomierz uniwersalny Zwick-Roell 8187,5 LKV

mikrotwardościomierz Leco LM248AT (5 g – 2000 g) ze zautomatyzowanym systemem pomiarowym Leco AMH43 – metoda Vickersa i Knoopa