Badanie mosiężnej lampy

Klient poprosił nasze laboratorium o pomoc w rozwiązaniu problemu występowania ciemnych plam na powierzchni elementów mosiężnej lampy. Aby znaleźć przyczynę takiego problemu, wykonaliśmy szereg badań.

1. Badania makroskopowe

Na podstawie obserwacji makroskopowych stwierdziliśmy, że przebarwienia mają charakter punktowy i skupisk plam. Te obszary zostały poddane szczegółowym badaniom mikroskopowym i mikroanalizie składu chemicznego EDS/EDX.

2. Badania mikroskopowe

Wykazaliśmy, że plamy o charakterze punktowym są powodowane obecnością wiórków metalicznych uwięzionych w lakierze, którym powleka się elementy lampy. Plamy występujące w skupiskach to produkty korozji mosiądzu o brunatnej barwie. W mikrostrukturze materiału obserwowaliśmy wtrącenia niemetaliczne, które stanowią wadę materiałową i nie powinny być obecne.

3. Mikroanaliza EDS/EDX składu chemicznego

Obserwowane wtrącenia niemetaliczne oraz produkty korozji zostały przeanalizowane pod kątem składu chemicznego. Badania potwierdziły ich charakter.

Przyczyna występowania plam to zanieczyszczenia uwięzione w lakierze np. wiórki innych metali oraz korozja materiału – produkty korozji o brunatnej barwie. Dlaczego materiał koroduje? Wtrącenia niemetaliczne w mosiądzu podczas mycia i odtłuszczania powierzchni lampy przed lakierowaniem, reagowały z odczynnikami chemicznymi, produkty tych reakcji chemicznych mają barwę ciemnobrunatną.

Jakie rozwiązanie wskazaliśmy Klientowi? Jeśli jest to możliwe zmianę dostawcy materiału, jeśli nie jest to możliwe to zmianę odczynników myjących i odtłuszczających, aby wtrącenia niemetaliczne nie wchodziły z nimi w reakcję chemiczną. Wszystkie wyniki badań oraz wnioski i zalecane rozwiązania problemu zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu z badań przekazanym Klientowi.

Plamy na powierzchni lampy

Mikrostruktura mosiądzu z wtrąceniami niemetalicznymi