Wykonujemy:

  • badania statyczne  granica plastyczności (Re; Rp0,2), wytrzymałość na rozciąganie (Rm), wydłużenia (A), przewężenie (Z)
  • badania dynamiczne
  • próbę ściskania
  • próbę zginania
  • badania elementów o dużych wartościach odkształcenia, np. amortyzatory, uszczelki
  • badania odwzorowujące rzeczywiste obciążenie gotowych elementów i urządzeń

 

Badania akredytowane:

  • próba rozciągania w temperaturze pokojowej do 100kN według normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metoda B

Sprawdź pełny zakres akredytacji

 

Aparatura:

  • maszyna wytrzymałościowa statyczna Zwick-Roell Z100 THW Allround-Line (100 kN; 10 ton) wyposażona w automatyczny ekstensometr makroXtens® II i oprogramowanie testXpert® II
  • maszyna wytrzymałościowa dynamiczna Zwick-Roell HC25 (25 kN; 2,5 tony; 100 Hz) wyposażona w oprogramowanie testXpert® II
  • komora temperaturowa Zwick-Roell HT/LT do badań w temperaturach ujemnych do -80°C i podwyższonych do +250°C
PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale – Próba rozciągania – Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej (zakres badania akredytowanego: do 100kN w temperaturze pokojowej, metoda B)
PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale – Próba rozciągania – Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej 
PN-EN 1561Odlewnictwo – Żeliwo szare
PN-EN 1563Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne
PN-EN ISO 7438Metale – Próba zginania
PN-76 H-04327Badanie metali na zmęczenie – Próba osiowego rozciągania-ściskania przy stałym cyklu obciążeń zewnętrznych
PN-76 H-04325Badanie metali na zmęczenie – Pojęcia podstawowe i ogólne wytyczne przygotowania próbek oraz przeprowadzenia prób
PN-84 H-04334Badania niskocyklowego zmęczenia metali
ASTM E466Force controller constant amplitude axial fatigue testing of metallic materials
PN-EN ISO 527Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu
PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne – Oznaczenie właściwości przy zginaniu
i inne

 

Machinefish Materials & Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Zapytania ofertowe:
oferty@machinefish.pl
+48 572 879 561

Biuro:
biuro@machinefish.pl
+48 71 785 89 59top