Badania makroskopowe oraz fraktograficzne

Mianem obserwacji makroskopowych określa się obserwacje okiem nieuzbrojonym lub z zastosowaniem powiększenia do 30 razy.

Celem badań jest m.in. wykrywanie nieciągłości materiałowych, analiza charakteru pęknięć oraz przełomów, oględziny defektów powierzchniowych czy kierunkowości makrostruktury. W szczególnych przypadkach ocena morfologii przełomów wymaga zastosowania dużych powiększeń możliwych do uzyskania przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego.

mikroskop stereoskopowy zautomatyzowany Leica M205C
Wykonujemy:

ocenę morfologii przełomów – określenie typu przełomu, miejsc inicjacji (ognisk przełomu), cech szczególnych zniszczenia

określenie trybu zniszczenia obiektu – sposobu obciążenia i pracy elementu

trójwymiarową rekonstrukcję powierzchni przełomu

Ekspertyza fraktograficzna
Ekspertyza fraktograficzna opiera się na próbie rozpoznania przyczyn oraz przebiegu powstawania zniszczenia. Zrozumienie tych czynników pozwala wytwórcom oraz użytkownikom uszkodzonych części maszyn na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Staramy się pomóc zrozumieć naszym Klientom dlaczego i w jaki sposób doszło do zniszczenia, co pozwala na wdrożenie zabiegów udoskonalających dany produkt na etapie projektowania oraz wytwarzania.
Aparatura:

mikroskop stereoskopowy zautomatyzowany Leica M205C

mikroskop cyfrowy Keyence VHX 6000

skaningowy mikroskop elektronowy Phenom ProX

skaningowy mikroskop elektronowy Phenom XL