Zakup kolejnego urządzenia

Mikroskop z trzema głowicami

W ciągu ostatniego roku udało nam się poszerzyć nasze zaplecze technologiczne o nowe urządzenia zarówno w obszarze badawczym, jak i preparatyki i przygotowania próbek. Przede wszystkim  zakupiliśmy mikroskop do dużych powiększeń  Leica DM4 M. Jest to mikroskop dedykowany do badań materiałowych, zwłaszcza metalograficznych. Jego tor optyczny umożliwia prowadzenie obserwacji w jasnym polu (BF), ciemnym polu (DF), z wykorzystaniem kontrastu Nomarskiego (DIC), światła spolaryzowanego (POL), fluorescencję […]