Zakończenie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności Machinefish z Wrocławia dzięki zakupieniu systemu stołowego skaningowego mikroskopu elektronowego oraz poszerzeniu oferty o 1 nową usługę i 3 ulepszone.”

W dniu 31.05.2020 został zakończony projekt „Wzrost konkurencyjności Machinefish z Wrocławia dzięki zakupieniu systemu stołowego skaningowego mikroskopu elektronowego oraz poszerzeniu oferty o 1 nową usługę i 3 ulepszone.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach projektu zostały wdrożone następujące innowacje:

  • wprowadzenie nowej usługi, tj. badanie czystości technicznej wraz z analizą składu chemicznego;
  • wprowadzenie trzech ulepszonych usług, tj. badanie morfologii i mikrostruktury w tym badanie fraktograficzne, badanie składu chemicznego, mikroanaliza składu chemicznego metodą EDS/EDX;
  • wprowadzenie innowacji procesowej – zaprojektowanie procesu wykonywania badań, który umożliwia sprawną realizację badań z zakresu analizy jakościowej oraz ilościowej sączków filtracyjnych.

W ramach projektu zakupiono mikroskop skaningowy Phenom XL z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS/EDX, którego parametry techniczne oraz rozbudowane oprogramowanie umożliwiają sprawną realizację wyżej wymienionych usług.