Udział w szkoleniu z badań wizualnych VT (1+2)

Nasi pracownicy brali udział w szkoleniu organizowanym przez TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. z badań wizualnych VT (1+2). Szkolenie pozwoliło podwyższyć kwalifikacje zawodowe i uprawniło pracowników do:

  • Doboru techniki dla stosowanej metody badania;
  • Kontroli warunków obserwacji niezgodności;
  • Przeprowadzenia  i nadzorowania badań na różnych etapach produkcji;
  • Protokołowania i oceny niezgodności; 
  • Pracy z normami oraz redagowania instrukcji badania;
  • Zestawienia i raportowania wyników badań

Pracownicy uczestniczący w szkoleniu zdali również egzamin i otrzymali certyfikat kompetencji w metodzie wizualnej, zgodnie z normą EN ISO 9712. w multisektorze A, B, PED, c, f, t, w, wp.