Udział w szkoleniu pt. „Szacowanie niepewności pomiaru – warsztaty”

Nasi pracownicy brali udział w szkoleniu pt. „Szacowanie niepewności pomiaru – warsztaty” organizowanym przez klub Pollab w dniach 21-22.03.2017 r. w Warszawie.