Szkolenie z badań w komorze solnej i wilgotnościowej

Szkolimy się w różnych obszarach. Tym razem miało miejsce szkolenie dedykowane naszej firmie, dotyczące badań przyspieszonych w komorze solnej i wilgotnościowej. Część teoretyczna szkolenia obejmowała ogólne omówienie znaczenia badań eksploatacyjnych i przyspieszonych, metod ekspozycji wg EN ISO 9227; badanie odporności na wilgoć czy znaczenie testów cyklicznych. Omówiona została również ocena próbek po badaniach, ocena utraty przyczepności powłok po starzeniu w komorze. 

W części praktycznej poszerzaliśmy naszą wiedzę w zakresie badań grubości powłoki, oceny przyczepności powłoki, stopnia spęcherzenia, zardzewienia, spękania, złuszczenia czy stopnia skorodowania.