• Określenie typu oraz miejsca inicjacji przełomu pozwoliło na ustalenie przyczyny pęknięcia i umożliwiło Zleceniodawcy wprowadzenie zmian projektowych, mogących uchronić go od powtórzenie się uszkodzenia i narażenia na straty.
  • Obserwacje mikrostruktury w połączeniu z pomiarem twardości pozwoliły na stwierdzenie prawidłowości morfologii mikrostruktury u określenie zabiegów obróbki cieplnej, które zostały przeprowadzone. Jednocześnie wskazano uwagę na kilka wad materiału (np. pasmowość), których można uniknąć i wytworzyć produkt o wyższej jakości.
  • Analiza składu chemicznego pozwoliła na zweryfikowanie gatunku materiału zgodnie z obowiązującymi normami oraz specyfikacją.

Machinefish Materials & Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

biuro@machinefish.pl
tel: (071) 785 89 59
tel: + 48 513 916 005top