Historia

 • wdrożenie dwóch patentów przez obecnego właściciela firmy w największej na świecie elektrowni opalanej węglem brunatnym
 • wygranie konkursu „Pomysł na biznes”, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
 • założenie spółki
 • organizacja laboratorium na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego
 • dalszy rozwój laboratorium – powiększanie zasobów o najwyższej klasy aparaturę badawczą
 • powiększanie zespołu o dalsze grono specjalistów
 • wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015
 • wdrożenie normy laboratoryjnej ISO 17025:2005 i uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego
 • przystąpienie do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich
  „Rozwój przedsiębiorstwa Machinefish poprzez inwestycje innowacyjne”
 • rozbudowa bazy analitycznej, warsztatu mechanicznego i bazy testów korozyjnych
 • powiększenie powierzchni biurowej firmy
 • dalsze inwestycje sprzętowe i zakup specjalistycznej aparatury badawczej

Model działania

Machinefish Materials & Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Zapytania ofertowe:
oferty@machinefish.pl
+48 572 879 561

Biuro:
biuro@machinefish.pl
+48 71 785 89 59top