Gratulacje. Doktor habilitowany w naszym zespole!

Doktor habilitowany

Miło nam poinformować, że jeden z naszych współpracowników uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinie naukowej Inżynieria Mechaniczna. Podstawą do wszczęcia postepowania habilitacyjnego była m.in. autorska monografia naukowa zatytułowana „Elektrochemiczne i mikrostrukturalne aspekty rozwoju niszczenia korozyjnego części maszyn i urządzeń” oraz cykl 6 artykułów naukowych. W zakresie zainteresowań habilitanta była IDENTYFIKACJA I OCENA MECHANIZMÓW ZUŻYWANIA KOROZYJNEGO CZĘCI MASZYN, URZĄDZEŃ I KONSTRUKCJI Serdecznie […]

Zakończenie realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności Machinefish z Wrocławia dzięki zakupieniu systemu stołowego skaningowego mikroskopu elektronowego oraz poszerzeniu oferty o 1 nową usługę i 3 ulepszone.”

W dniu 31.05.2020 został zakończony projekt „Wzrost konkurencyjności Machinefish z Wrocławia dzięki zakupieniu systemu stołowego skaningowego mikroskopu elektronowego oraz poszerzeniu oferty o 1 nową usługę i 3 ulepszone.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach projektu zostały wdrożone następujące innowacje: wprowadzenie nowej usługi, tj. badanie czystości technicznej wraz z analizą składu chemicznego; wprowadzenie trzech ulepszonych usług, tj. badanie morfologii i mikrostruktury w tym […]