Szczegółowa analiza awarii rurociągów

Jak poznać przyczyny awarii elementów? Dla nas odpowiedź jest prosta – należy przeprowadzić analizę materiałową!

 W naszym Laboratorium wykonujemy analizy dotyczące awarii przeróżnych elementów m.in. rurociągów czy też części maszyn i urządzeń. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, dobierając badania w taki sposób, aby umożliwiły nam dotarcie do źródła problemu i zaproponowanie Klientowi dalszych działań, które mają na celu zapobiegać powstawaniu niepożądanych zdarzeń w przyszłości. 

Klientowi, który napotkał na swojej drodze problem dotyczący awarii żeliwnych rurociągów, zaoferowaliśmy badania, które doprowadziły nas do poznania przyczyny problemu. W pierwszej kolejności wykonaliśmy badania fraktograficzne uszkodzeń z zastosowaniem mikroskopii stereoskopowej i cyfrowej, dzięki czemu określiliśmy rodzaj i charakter powstałego przełomu. Powyższe obserwacje pozwoliły nam wytypować próbki do dalszych badań mikroskopowych z zastosowaniem mikroskopii świetlnej.

Celem tych badań była identyfikacja mikrostruktury, rodzaju materiału, jego jakości i stopnia degradacji. Podczas badań mikroskopowych przeprowadziliśmy dodatkowo klasyfikację mikrostruktury grafitu w żeliwie na podstawie porównawczej analizy wizualnej, zgodnie z normą PN-EN ISO 945-1. Warto zaznaczyć, że poszczególne gatunki materiału są określone głównie przez własności mechaniczne, dlatego zgodnie z normami przedmiotowymi, właściwymi dla zastosowanego materiału, wykonaliśmy również pomiary twardości oraz statyczną próbę rozciągania.

W wyniku analizy poszczególnych wyników, zaobserwowaliśmy utratę właściwości wytrzymałościowych materiału w wyniku długotrwałej eksploatacji oraz występowanie w mikrostrukturze żeliwa, rozbudowanej siatki potrójnej eutektyki fosforowej tzw. steadytu, co sprawiło, że materiał był bardziej narażony na pęknięcia kruche. Szczegółową analizę i interpretację wyników przedstawiliśmy Klientowi w raporcie z badań. 

Przełom kruchy we fragmencie rurociągu z żeliwa szarego

Przełom kruchy we fragmencie rurociągu z żeliwa szarego

mikrostruktura żeliwa

Mikrostruktura żeliwa szarego o osnowie perlitycznej. Stan trawiony

mikrostruktura grafitu

Przykładowe miejsce poddane klasyfikacji mikrostruktury grafitu w żeliwie szarym. Stan nietrawiony

mikrostruktura żeliwa szarego

Mikrostruktura żeliwa szarego o osnowie perlitycznej z eutektyką fosforową.
Stan trawiony