Przyczyny występowania wad powłok malarskich i lakierniczych

Częstym problem występującym przy powłokach malarskich i lakierniczych jest zmniejszenie się przyczepności do podłoże. Na skutek tego zjawiska powłoka nie spełnia już swoich zamierzonych działań – nie zapewnia dobrej ochrony przed korozją oraz znacznie obniżają się jej walory estetyczne. Rodzi się wówczas pytanie – co jest przyczyną oraz jak ją wyeliminować i zapobiec jej występowaniu w przyszłości? Odpowiedzi na te niezwykle ważne z punktu widzenia jakości pytania dostarczyć mogą odpowiednio dobrane badania materiałowe oraz ich profesjonalna interpretacja.

Pierwszym badaniem wykonywanym w takich przypadkach są obserwacje makroskopowe. W przypadku lakierowanego drutu ogrodzeniowego głównym problem była znaczna nierówność powierzchni. Obraz makroskopowy powierzchni drutu przedstawiono na poniższym zdjęciu.

makroskopowa powierzchnia drutu

Na powierzchni widoczne są wtrącenia i zanieczyszczenia zlokalizowane w lakierze. Aby poznać charakter zanieczyszczeń, wykonano zgłady metalograficzne, które następnie poddano obserwacjom mikroskopowym.

Wady powłok mikroskop

Na przekroju poprzecznym drutu w warstwie lakieru widoczne są zanieczyszczenia pod postacią metalowych opiłków o różnym pochodzeniu – stalowe oraz aluminiowe. Dodatkowe obserwacje przeprowadzone na mikroskopie SEM oraz wykonana mikroanaliza EDS/EDX pozwoliły na określenie składu chemicznego zanieczyszczeń i potwierdziły ich metaliczny charakter.

Obraz mikroskopowy SEM

Obecność zanieczyszczeń potwierdzono również w warstwie cynku galwanicznego.

Obecność zanieczyszczeń warstwie cynku galwanicznego mikroskop

Metaliczne opiłki obecne już w warstwie cynkowej mogą świadczyć o zanieczyszczeniu kąpieli galwanicznej. Konieczna jest kontrola jej czystości oraz czystości elementów umieszczanych w kąpieli. Obecność metalowych opiłków na powierzchni drutu oraz zanieczyszczenie kąpieli są bezpośrednią przyczyna powstawania nierówności lakieru oraz jego spęcherzenie i tym samym spadku przyczepności do podłoża.

Wyniki wszystkich wykonanych badań, wnioski i zalecenia zostały dokładnie i wyczerpująco opisane w raporcie z badań, który został przekazany Klientowi.