Kompleksowe badania instrumentów medycznych

Potrzebą Klienta było poznanie odporności korozyjnej elementów instrumentów medycznych takich jak np. kleszcze ortodontyczne oraz określenie wytrzymałości połączenia lutowanego wkładki ze specjalnego stopu stali. 

Odporność na korozję dla wyrobów medycznych powinna być wysoka i we właściwy sposób potwierdzona. Wykonywaliśmy szereg badań korozyjnych (test solny NSS, test kondensacyjny) w celu określenia stopnia zardzewienia. 

Cążki ortodontyczne po teście NSS
Przykładowy widok cążków ortodontycznych po teście NSS
Obraz mikroskopowy wżeru korozyjnego
Obraz mikroskopowy wżeru korozyjnego

Ważną rolę odgrywa również jakość połączenia lutowanego wkładki ze specjalnego stopu stali odpornej na korozję z częścią chwytową narzędzia. Dlatego też wykonywaliśmy badania wytrzymałościowe polegające na zadawaniu narastającego obciążenia po powierzchnię lutowanych wkładek. Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie dostatecznej jakości połączenia lutowanego i tym samym wysokiej jakości narzędzi medycznych. 

Klient każdorazowo otrzymuje wyniki kompleksowych badań oraz opinie i interpretację, które pozwalają na lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień, w formie sprawozdania z badań.