Badania odporności korozyjnej dla branży automotive i grzewczej

Nasze laboratorium wykonuje wiele badań i ekspertyz dla branży automotive oraz grzewczej. Jednym z przykładów takiej ekspertyzy jest określenie odporności korozyjnej zbiornika oraz sprawdzenie przyczepności lakieru.

Badanie odporności korozyjnej może odbywać się poprzez ekspozycję badanego detalu na działanie czynnika korozyjnego np. roztworu wodnego NaCl lub pary wodnej. W opisywanym przypadku zastosowano neutralną mgłę solną (NSS wg normy PN-EN ISO 9227) zgodnie z wymaganiami Klienta. Zbiorniki eksponowane były przez 240 godzin, po tym czasie dokonano oceny stopnia zardzewienia. Na poniższym rysunku przedstawiono zmiany korozyjne, jakie pojawiły się po teście.

painted tank surface in NSS test with marked corrosion spots
Widok ogólny powierzchni lakierowanego zbiornika to teście NSS z oznaczonymi ogniskami korozji
view of the notch grid made on the tank surface
Widok ogólny siatki nacięć wykonanej na powierzchni zbiornika

Kolejnym wykonanym testem była metoda siatki nacięć. Badanie polega na wykonaniu nacięć specjalnym narzędziem i sprawdzeniu przyczepności lakieru do podłoża. Na poniższym zdjęciu przedstawiono przykładową siatkę nacięć wykonaną na zbiorniku.

Przeprowadzone testy pozwoliły Klientowi potwierdzić skuteczność ochrony korozyjnej zastosowanego lakieru. Przy określaniu właściwości ochronnych lakieru pomocne mogą być również badania mikroskopowe – prowadzenie obserwacji przekroju powłoki lakierniczej. Takie dodatkowe badania pozwalają na kompleksowe określenie zmian zachodzących w powłoce na skutek oddziaływania czynnika korozyjnego. Innym sposobem badania może też być ocena stopnia skorodowania wokół celowo wykonywanej rysy – powłoka jest uszkadzana, a detal wystawiany na działanie czynnika korozyjnego. W ten sposób można zaobserwować, co się stanie, gdy lakier, który chcemy zastosować do ochrony wyrobu ulegnie uszkodzeniu.