Kompleksowe badania materiałowe w prognozowaniu trwałości eksploatacyjnej

Jednym z obszarów naszej działalności jest wsparcie podmiotów indywidualnych i przemysłowych w problematyce doboru materiałów dla konkretnych zastosowań technicznych.

Często wytwórcy, konstruktorzy zastanawiają się nad wyborem materiału, jego zastąpieniem zamiennikiem lub zupełnie nowym gatunkiem stali, żeliwa, metalu / stopu nieżelaznego w kontekście spełnienia wymagań powiązanych z właściwościami użytkowymi.

Przykładowa ścieżka badań Klienta, który powierzył nam jedną z części montowanych w produkowanym przez siebie pojeździe była następująca:

  1. Preparatyka próbek (możliwość ich wycinania z niestandardowych geometrycznie elementów przy użyciu nowoczesnej elektrodrążarki oraz ich obróbka w profesjonalnie wyposażonym zapleczu maszynowym)
  2. Analiza składu chemicznego materiału
  3. Pomiar twardości
  4. Obserwacja mikrostruktury
  5. Statyczna próba rozciągania (Rm, Rp0,2, Re, A, Z)
  6. Próba zmęczeniowa na dynamicznej maszynie wytrzymałościowej (jedna z prób trwała nieprzerwanie blisko 50 godzin)
  7. Interpretacja wyników i analiz, wnioskowanie, porównywanie różnoimiennych materiałów oraz wskazywanie kierunków dalszych badań.

 

krzywa Wöhlera

W tym przypadku wykreślono krzywe Wöhlera i oszacowano wytrzymałość oraz trwałość zmęczeniową próbek wykonanych zgodnie z normą z gotowych części dostarczonych przez Klienta. W efekcie Klient zyskał wiedzę jak wiele milionów cykli część zastosowana w jego pojeździe może pracować bez usterki.

Zbadaj swoją część z nami, nie czekaj aż zweryfikuje ją rzeczywistość.