Badania mikroskopowe

Obserwacje mikrostruktury stanowią elementarne badanie pozwalające na określenie poprawności wykonanych zabiegów metalurgicznych zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm oraz Klientów. 

Doświadczony metalograf potrafi na podstawie obserwowanej mikrostruktury przewidzieć właściwości badanego materiału. Badania mikroskopowe wykonywane są zarówno dla metali jak i tworzyw sztucznych.

głowice mikroskopu
Wykonujemy:

identyfikację mikrostruktury i materiału

identyfikację procesu wytworzenia i przeróbki materiału

analizę jakościową mikrostruktury

ocenę cech wydzieleń grafitu

pomiar grubości powłok

ocenę zawartości wtrąceń niemetalicznych

ocenę wielkości ziarna

analizę ilościową udziału faz, defektów, porowatości

określanie wielkości defektów, np. delaminacji, głębokości skorodowania

określenie głębokości odwęglenia/nawęglenia metodą metalograficzną

wyznaczenie grubości warstw utwardzonych powierzchniowo metodą metalograficzną

Badania akredytowane

jakościowa analiza składników struktury metodą mikroskopii optycznej

ocena wielkości ziarna metodą porównawczą według skali wzorców zgodnie z PN-EN ISO 643:2013-06

Aparatura:

mikroskop metalograficzny zautomatyzowany Leica DM6000M i Leica DM4 M

mikroskop cyfrowy Keyence VHX 6000

mikroskop skaningowy Phenom World ProX z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS/EDX

mikroskop skaningowy Phenom XL z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS/EDX

mikroskop metalograficzny Leica DM500

Mikroskop skaningowy

Do obserwacji powierzchni oraz mikrostruktury próbek przy dużych powiększeniach i wymaganej dużej głębi ostrości wykorzystujemy elektronowy mikroskop skaningowy. Wymiary próbek ograniczone są wielkością komory mikroskopu oraz wymiarami stolika.

Laboratorium dysponuje oprogramowaniem pozwalającym na:

trójwymiarową rekonstrukcję mikrostruktur oraz powierzchni

automatyczną ocenę wielkości ziarna

automatyczną ocenę cech wydzieleń grafitu

wykonanie analizy statystycznej udziału poszczególnych faz mikrostruktury (metalografia ilościowa)

pomiar chropowatości metodą optyczną

badania czystości komponentów i części (zanieczyszczenia na sączkach/filtrach)

Preparatyka

W celu wykonania poprawnych obserwacji metalograficznych z wykorzystaniem metod mikroskopii świetlnej oraz elektronowej niezbędne jest przygotowanie dobrej jakości zgładu metalograficznego. Wieloletnie doświadczenie kadry pracowniczej w zakresie metalografii gwarantuje fachowość oraz prawidłowość wykonywanych badań mikroskopowych.

Aparatura:

prasa automatyczna do inkludowania na gorąco Leco PR4

automatyczna szlifierko-polerka Leco GPX200 z podajnikiem zawiesin

przecinarka automatyczna do dużych przekrojów Leco MSX250A

przecinarka automatyczna precyzyjna Metcon Micracut201

ramowa piła taśmowa Metallkraft BMBS 360×500 HA-DG o maksymalnej długości cięcia 500 mm

napylarka próżniowa Leica EM ACE200

Badania mikroskopowe wykonywane są zarówno dla metali jak i kompozytów z tworzyw sztucznych.