Tematyka szkoleń:

 • Metaloznawstwo stopów żelaza
 • Układ równowagi żelazo-cementyt Fe-Fe3C
 • Stale, staliwa, żeliwa – wpływ technologii wytwarzania na mikrostruktura, właściwości i zastosowanie
 • Obróbka cieplna stopów żelaza
 • Stale konstrukcyjne
 • Stale odporne na korozję
 • Stale przeznaczone do obróbki plastycznej
 • Stale do ulepszania cieplnego
 • Stale sprężynowe
 • Nadstopy niklu
 • Odlewnicze stopy aluminium
 • Obróbka cieplna stopów metali
 • Spawalność i metalurgia spawania stali
 • Niezgodności spawalnicze
 • Preparatyka, badania metalograficzne i pomiary twardości
 • Analiza mikrostruktur i wtrąceń niemetalicznych w stalach
 • Interpretacja badań wytrzymałościowych
 • Szkolenia dla inżynierów z branży automotive – dobór materiałów, technologia, właściwości, badania

Machinefish Materials & Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Zapytania ofertowe:
oferty@machinefish.pl
+48 572 879 561

Biuro:
biuro@machinefish.pl
+48 71 785 89 59top