PN-EN ISO 2064Powłoki metalowe i inne nieorganiczne – Definicje i zasady dotyczące pomiaru grubości
PN-EN ISO 1463Powłoki metalowe i tlenkowe – Pomiar grubości powłoki – Metoda mikroskopowa
ASTM B487 – 85Standard Method for Measurement of Metal and Oxide Coating Thickness by Microscopical Examination of Cross Section
PN-EN ISO 9220Powłoki metalowe – Pomiar grubości powłok – Metoda elektronowej mikroskopii skaningowej
PN-EN ISO 1460Powłoki metalowe – Powłoki cynkowe zanurzeniowe na materiałach żelaznych – Oznaczanie masy jednostkowej metodą wagową
PN-EN ISO 2808Farby i lakiery – Oznaczenie grubości powłoki
PN-EN ISO 1461Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową – Wymagania i metody badań
PN-EN ISO 10244-1Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym – Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO 10244-2Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym – Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku
i inne

Machinefish Materials & Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

biuro@machinefish.pl
tel: (071) 785 89 59
tel: + 48 513 916 005top