Wykonujemy:

 • pomiary twardości metodami Brinella (o średnicy kulki 1 mm; 2,5 mm; 5 mm), Vickersa i Rockwella (0,5 kg – 250 kg)
 • pomiary mikrotwardości oraz twardości przy obniżonym obciążeniu (5 g – 2000 g)
 • pomiary twardości metodą Shore’a (skala A oraz D)
 • pomiary twardości oraz grubości powierzchni utwardzonych dyfuzyjnie lub/i hartowanych
 • określenie głębokości odwęglenia metodą pomiaru twardości pod małym obciążeniem
 • pomiary twardości tworzyw sztucznych

 

Akredytacja

 

Aparatura:

 • twardościomierz uniwersalny Zwick-Roell ZHU250CL do metody Vickersa, Brinella i Rockwella o szerokim zakresie pomiarowym od 0,5 kg do 250 kg
 • mikrotwardościomierz Zwick-Roell ZHVµ-A do metody Vickersa oraz Knoopa o zakresie od 10 g do 2000 g
 • twardościomierze Shore’a firmy Zwick-Roell do skali A i D
 • twardościomierz uniwersalny Zwick-Roell 8187,5 LKV
 • mikrotwardościomierz Leco LM248AT (5 g – 2000 g) ze zautomatyzowanym systemem pomiarowym Leco AMH43 – metoda Vickersa i Knoopa
PN-EN ISO 6507Metale – Pomiar twardości sposobem Vickersa
PN-EN ISO 6508Metale – Pomiar twardości sposobem Rockwella
PN-EN ISO 6506Metale – Pomiar twardości sposobem Brinella
PN-EN ISO 3887Stal – Określanie głębokości odwęglenia
PN-EN ISO 9015Badania niszczące złączy spawanych – Badanie twardości
PN-EN ISO 18265Metale – Konwersja twardości
PN-EN ISO 4970Stal – Wyznaczanie całkowitej lub umownej grubości cienkich warstw utwardzonych powierzchniowo
PN-EN ISO 2639Stale – Określanie i sprawdzanie grubości warstw nawęglonych nawęglonych i zahartowanych
PN-EN ISO 868Tworzywa sztuczne i ebonit – Oznaczanie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore’a)
i inne

Machinefish Materials & Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

biuro@machinefish.pl
tel: (071) 785 89 59
tel: + 48 798 379 617

lachowicz@machinefish.pl
tel: + 48 501 782 430top