Wykonujemy:

 • pomiary twardości metodami Brinella (o średnicy kulki 1 mm; 2,5 mm; 5 mm), Vickersa i Rockwella (0,5 kg – 250 kg)
 • pomiary mikrotwardości oraz twardości przy obniżonym obciążeniu (5 g – 2000 g)
 • pomiary twardości metodą Shore’a (skala A oraz D)
 • pomiary twardości oraz grubości powierzchni utwardzonych dyfuzyjnie lub/i hartowanych
 • określenie głębokości odwęglenia metodą pomiaru twardości pod małym obciążeniem
 • pomiary twardości tworzyw sztucznych

 

Badania akredytowane:

 • twardość Vickersa HV10; HV30 zgodnie z PN-EN ISO 6507-1:2018-05
 • mikrotwardość Vickersa HV0,1; HV0,3; HV0,5; HV1 zgodnie z PN-EN ISO 6507-1:2018-05
 • twardość Rockwella HRC zgodnie z PN-EN ISO 6508-1:2016-10
 • twardość Brinella do 650 HBW (kulka 2,5 mm) zgodnie z PN-EN ISO 6506-1:2014-12

Sprawdź pełny zakres akredytacji

 

Aparatura:

 • twardościomierz uniwersalny Zwick-Roell ZHU250CL do metody Vickersa, Brinella i Rockwella o szerokim zakresie pomiarowym od 0,5 kg do 250 kg
 • mikrotwardościomierz Zwick-Roell ZHVµ-A do metody Vickersa oraz Knoopa o zakresie od 10 g do 2000 g
 • twardościomierze Shore’a firmy Zwick-Roell do skali A i D
 • twardościomierz uniwersalny Zwick-Roell 8187,5 LKV
 • mikrotwardościomierz Leco LM248AT (5 g – 2000 g) ze zautomatyzowanym systemem pomiarowym Leco AMH43 – metoda Vickersa i Knoopa
PN-EN ISO 6507-1:2018-05Metale – Pomiar twardości sposobem Vickersa — Część 1: Metoda badań (zakres badania akredytowanego: HV0,1; HV0,3; HV0,5; HV1; HV10; HV30)
PN-EN ISO 6508-1:2016-10Metale – Pomiar twardości sposobem Rockwella — Część 1: Metoda badań (zakres badania akredytowanego: HRC)
PN-EN ISO 6506-1:2014-12Metale – Pomiar twardości sposobem Brinella — Część 1: Metoda badań (zakres badania akredytowanego: do 650 HBW, średnica kulki 2,5 mm)
PN-EN ISO 3887Stal – Określanie głębokości odwęglenia
PN-EN ISO 9015Badania niszczące złączy spawanych – Badanie twardości
PN-EN ISO 18265Metale – Konwersja twardości
PN-EN ISO 4970Stal – Wyznaczanie całkowitej lub umownej grubości cienkich warstw utwardzonych powierzchniowo
PN-EN ISO 2639Stale – Określanie i sprawdzanie grubości warstw nawęglonych nawęglonych i zahartowanych
PN-EN ISO 868Tworzywa sztuczne i ebonit – Oznaczanie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore’a)
i inne

Machinefish Materials & Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Zapytania ofertowe:
oferty@machinefish.pl
+48 572 879 561

Biuro:
biuro@machinefish.pl
+48 71 785 89 59top