Wykonujemy:

 • badania wizualne (NDT VT)
 • badania komputerowym tomografem rentgenowskim i rentgenem przemysłowym (badanie wykonywane przez Podwykonawcę)
 • oględziny miejsc wypadków/zniszczeń na terenie zakładów przemysłowych
 • usługi pomiarowe skanerem optycznym 3D

Badania wykonywane są przez personel certyfikowany w zakresie badań wizualnych VT1+2 zgodnie z normą PN-EN ISO 9712 w sektorach:

 • przemysłowym:
  A – wytwarzanie i przetwórstwo metali
  B – badania przed- i poeksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji
  PED – dyrektywa urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE
 • wyrobu:
  c – odlewy
  f – odkuwki
  t – rury, włączając wyroby płaskie do wytwarzania rur spawanych
  w – wyroby spawane
  wp – wyroby przerabiane plastycznie
PN-EN 13018Badania nieniszczące – Badania wizualne – Zasady ogólne
PN-EN ISO 17637Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne złączy spawanych
PN-EN ISO 5817Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
PN-EN ISO 13919-1Spawanie – Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promienia laserowego – Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych – Część 1: Stal
PN-EN ISO 13919-2Spawanie – Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promienia laserowego – Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych – Część 2: Aluminium i jego spawalne stopy
PN-EN ISO 6520-1Spawanie i procesy pokrewne – Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach – Część 1: Spawanie
PN-EN ISO 10042Spawanie – Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach – Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych
PN-EN ISO 12932Spawanie – Spawanie hybrydowe laserowo-łukowe stali, niklu i stopów niklu – Poziomy jakości dla niezgodności
i inne

Machinefish Materials & Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Zapytania ofertowe:
oferty@machinefish.pl
+48 572 879 561

Biuro:
biuro@machinefish.pl
+48 71 785 89 59top