Wykonujemy:

 • analizę jakościową mikrostruktury
 • ocenę cech wydzieleń grafitu
 • pomiar grubości powłok
 • ocenę zawartości wtrąceń niemetalicznych
 • ocenę wielkości ziarna
 • analizę ilościową udziału faz, defektów, porowatości
 • określanie wielkości defektów, np. delaminacji, głębokości skorodowania
 • określenie głębokości odwęglenia/nawęglenia metodą metalograficzną
 • wyznaczenie grubości warstw utwardzonych powierzchniowo metodą metalograficzną

 

Badanie akredytowane:

 • jakościowa analiza składników struktury metodą mikroskopii optycznej
 • ocena wielkości ziarna metodą porównawczą według skali wzorców zgodnie z PN-EN ISO 643:2013-06

Sprawdź pełny zakres akredytacji

 

Aparatura:

Laboratorium dysponuje oprogramowaniem pozwalającym na:

 • trójwymiarową rekonstrukcję mikrostruktur oraz powierzchni
 • automatyczną ocenę wielkości ziarna
 • automatyczną ocenę cech wydzieleń grafitu
 • wykonanie analizy statystycznej udziału poszczególnych faz mikrostruktury (metalografia ilościowa)
 • pomiar chropowatości metodą optyczną
 • badania czystości komponentów i części (zanieczyszczenia na sączkach/filtrach)

Aparatura:

 • prasa automatyczna do inkludowania na gorąco Leco PR4
 • automatyczna szlifierko-polerka Leco GPX200 z podajnikiem zawiesin
 • przecinarka automatyczna do dużych przekrojów Leco MSX250A
 • przecinarka automatyczna precyzyjna Metcon Micracut201
 • ramowa piła taśmowa Metallkraft BMBS 360×500 HA-DG o maksymalnej długości cięcia 500 mm
 • napylarka próżniowa Leica EM ACE200
PN-EN ISO 3887Stal – Określenie głębokości odwęglenia
PN ISO 4970Stal – Wyznaczanie całkowitej lub umownej grubości cienkich warstw utwardzonych powierzchniowe
PN-EN ISO 643:2013-06Stal – Mikrograficzne określenie wielkości ziarna (zakres badania akredytowanego: metoda porównawcza wg skali wzorców)
PN-EN ISO 643:2020-07Stal – Mikrograficzne określenie wielkości ziarna 
PN-EN ISO 945-1Mikrostruktura żeliwa – Część 1: Klasyfikacja wydzieleń grafitu na podstawie analizy wizualnej
PN-EN ISO 9220Powłoki metalowe – Pomiar grubości powłok – Metoda elektronowej mikroskopii skaningowej
PN-EN ISO 1463Powłoki metalowe i tlenkowe – Pomiar grubości powłoki – Metoda mikroskopowa
PN-75/H-04661Żeliwo szare. sferoidalne i ciągliwe – Badania metalograficzne – Określanie mikrostruktury
PN-63/H-04504Badanie mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych – Cementyt trzeciorzędowy – Pasmowość – Struktura Widmannstaettena
PN-EN 10247Badania metalograficzne zawartości wtrąceń niemetalicznych w stalach za pomocą skal wzorców
ASTM E45Standard Test Methods for Detemining the Inclusion Content of Steel
SEP 1572Microscopic test of free cutting steels for solid nonmetallic inclusions in metal by means of strip mosaics
DIN 50602Microskopische Prüfung von Edelstählen auf nichtmetallische Einschlüsse mit Bildreihen
i inne

Machinefish Materials & Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Zapytania ofertowe:
oferty@machinefish.pl
+48 572 879 561

Biuro:
biuro@machinefish.pl
+48 71 785 89 59top