Wykonujemy:

  • ocenę morfologii przełomów – określenie typu przełomu, miejsc inicjacji (ognisk przełomu), cech szczególnych zniszczenia
  • określenie trybu zniszczenia obiektu – sposobu obciążenia i pracy elementu
  • trójwymiarową rekonstrukcję powierzchni przełomu

 

Aparatura:

  • mikroskop stereoskopowy zautomatyzowany Leica M205C
  • mikroskop cyfrowy Keyenece VHX 6000
  • skaningowy mikroskop elektronowy Phenom ProX
  • skaningowy mikroskop elektronowy Phenom XL
PN-EN 13018Badania nieniszczące – Badania wizualne – Zasady ogólne

Machinefish Materials & Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

biuro@machinefish.pl
tel: (071) 785 89 59
tel: + 48 513 916 005top