Wykonujemy:

  • badania odporności korozyjnej w środowisku obojętnej mgły solnej (NSS)
  • badania odporności korozyjnej w atmosferach z wodą kondensacyjną (CH, AHT, AT)
  • badania cykliczne
  • ocenę wyników badań pod względem wyglądu powłoki (spęcherzenie, zardzewienie, spękanie, złuszczenie), korozji rysy, przyczepności do podłoża (siatka nacięć)
  • pomiary grubości powłoki metodą indukcji magnetycznej (metoda 7C według PN-EN ISO 2808)
  • oznaczenie odporności na korozję międzykrystaliczną stali odpornych na korozję

 

Badania akredytowane:

  • odporność korozyjna na działanie mgły solnej (metoda: NSS) zgodnie z PN-EN ISO 9227:2017-06
  • odporność na działanie atmosfery nasyconej pary wodnej (metoda: CH, AHT, AT) zgodnie z PN-EN ISO 6270:2018-02

Sprawdź pełny zakres akredytacji

 

Aparatura:

  • komora cykliczna VLM CCT 400-FL-I do badań odporności na korozję według testów solnych, wilgotnościowych i cyklicznych (mieszanych) – wymiary wewnętrzne komory wynoszą 800x600x920 mm i pozwalają na umieszczenie elementów o sumarycznej masie do 80 kg i objętości 400 l
PN-EN ISO 4628-1Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok – Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 1: Wprowadzenie ogólne i system określania
PN-EN ISO 4628-2Farby i lakiery – […] – Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia
PN-EN ISO 4628-3Farby i lakiery – […] – Część 3: Ocena stopnia zardzewienia
PN-EN ISO 4628-4Farby i lakiery – […] – Część 4: Ocena stopnia spękania
PN-EN ISO 4628-5Farby i lakiery – […] – Część 5: Ocena stopnia złuszczenia
PN-EN ISO 4628-8Farby i lakiery – […] – Część 8: Ocena stopnia odwarstwienia i skorodowania wokół rysy lub innego sztucznego uszkodzenia
PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery – Badania metodą siatki nacięć
PN-EN ISO 9227Badania korozyjne w sztucznych atmosferach – Badania w rozpylonej solance
PN-EN ISO 6270-2Farby i lakiery – Oznaczanie odporności na wilgoć – Część 2: Metoda eksponowania próbek do badań w atmosferach z wodą kondensacyjną
PN-EN ISO 3651-2Oznaczenie odporności na korozję międzykrystaliczną stali odpornych na korozję – Część 2: Stale odporne na korozję ferrytyczne, austenityczne i ferrytyczno-austenityczne
i inne

Machinefish Materials & Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Zapytania ofertowe:
oferty@machinefish.pl
+48 572 879 561

Biuro:
biuro@machinefish.pl
+48 71 785 89 59top