Wykonujemy:

 • badania składu chemicznego stopów żelaza (stale, staliwa, żeliwa)
 • badania składu chemicznego stopów aluminium
 • badania składu chemicznego stopów miedzi
 • badania składu chemicznego stopów tytanu
 • badania składu chemicznego stopów niklu
 • mikroanalizę zanieczyszczeń, produktów korozji, drobnych cząstek z procesów technologicznych oraz faz występujących w stopach metali (mikroanaliza powierzchniowa, punktowa, liniowa)

 

Badania akredytowane:

 • analiza składu chemicznego stali, staliw i żeliw metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem jarzeniowym w przedziałach zawartości poszczególnych pierwiastków ujętych w zakresie akredytacji

Sprawdź pełny zakres akredytacji

 

Aparatura:

 • analizator składu chemicznego z wyładowaniem jarzeniowym Leco GDS900A
 • analizator składu chemicznego z wyładowaniem jarzeniowym Leco GDS500A
 • mikroskop skaningowy Phenom World ProX z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS/EDX
 • mikroskop skaningowy Phenom XL z mikroanalizatorem składu chemicznego EDS/EDX

Machinefish Materials & Technologies
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Zapytania ofertowe:
oferty@machinefish.pl
+48 572 879 561

Biuro:
biuro@machinefish.pl
+48 71 785 89 59top