Gratulacje. Doktor habilitowany w naszym zespole!

Doktor habilitowany

Miło nam poinformować, że jeden z naszych współpracowników uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinie naukowej Inżynieria Mechaniczna. Podstawą do wszczęcia postepowania habilitacyjnego była m.in. autorska monografia naukowa zatytułowana „Elektrochemiczne i mikrostrukturalne aspekty rozwoju niszczenia korozyjnego części maszyn i urządzeń” oraz cykl 6 artykułów naukowych. W zakresie zainteresowań habilitanta była IDENTYFIKACJA I OCENA MECHANIZMÓW ZUŻYWANIA KOROZYJNEGO CZĘCI MASZYN, URZĄDZEŃ I KONSTRUKCJI Serdecznie […]